Wetsvoorstel voor publieke afhandeling Mijnbouwschade Groningen in consultatie

De afhandeling van alle verzoeken om vergoeding van schade aan huizen en gebouwen als gevolg van de gaswinning uit het Groningenveld of de gasopslag Norg in Groningen wordt volledig publiekrechtelijk georganiseerd. De Tijdelijke commissie mijnbouwschade Groningen, die sinds maart dit jaar onafhankelijk van de NAM en de overheid beslissingen neemt over schadevergoedingen, wordt omgezet in een zelfstandig bestuursorgaan. Dat staat in het Wetsvoorstel Mijnbouwschade Groningen dat vandaag door minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat in consultatie is gebracht.

Met het wetsvoorstel finaliseert minister Wiebes de publiekrechtelijke afhandeling van schades als gevolg van de gaswinning. Met de oprichting van de tijdelijke commissie werd in maart zo snel als mogelijk een tijdelijke invulling gegeven aan de in het Regeerakkoord aangekondigde ambitie om de schadeafhandeling in publieke handen te leggen en NAM op afstand te plaatsen. Daardoor hoefden individuele schademelders niet langer zaken te doen met de NAM. Behalve nieuwe schades nam de commissie ook alle schademeldingen in behandeling die sinds 31 maart 2017 waren ingediend.

Het wetsvoorstel voorziet in:

-      een wettelijk kader voor de publieke afhandeling van alle verzoeken om vergoeding van schade als gevolg van bodembeweging door de aanleg of exploitatie van een mijnbouwwerk ten behoeve van gaswinning uit het Groningenveld of gasopslag bij Norg,

-      de uitvoering van deze taak door een daartoe met het wetsvoorstel in te stellen en in te richten zelfstandig bestuursorgaan (zbo), en

-      een publiekrechtelijke heffing, op te leggen aan de NAM, ter financiering van de afhandeling van schade door het zbo.

De consultatie loopt tot 14 augustus 2018.
https://www.internetconsultatie.nl/instituutmijnbouwschadegroningen