Instituut Mijnbouwschade Groningen van start

Het Instituut Mijnbouwschade Groningen is van start gegaan. Daarmee komt er één loket waar mensen terechtkunnen die schade hebben door bodembeweging vanwege gaswinning in Groningen. Het is de laatste stap in het onafhankelijk maken van de schadeafhandeling in Groningen.

Het IMG gaat zich ontfermen over alle vormen van schade, waaronder die aan huizen, immateriële schade en schade door waardedaling. De operatie om schade aan huizen te vergoeden is al gestart door de Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen (TCMG), die opgaat in het IMG. Ruim 41.000 gevallen zijn behandeld en zo’n 280 miljoen euro is uitgekeerd. Voorzitter van het IMG is Bas Kortmann, die ook voorzitter was van voorloper TCMG.

Afhandeling schade

De aardbevingen in Groningen hebben ook schade veroorzaakt die niet makkelijk te zien is: veel mensen ervaren klachten als stress en angst. Ook aanvragen om die immateriële schade te vergoeden, kan het IMG in behandeling nemen. Datzelfde geldt voor schade die mensen hebben omdat de waarde van hun huis is gedaald als gevolg van gaswinning.

Mensen die melding willen doen van schade, kunnen terecht op de website www.schadedoormijnbouw.nl. Bij de afhandeling van schade aan gebouwen geldt het zogenaamde bewijsvermoeden. Dat betekent dat het uitgangspunt is dat de schade komt door bodembeweging vanwege gaswinning, tenzij er duidelijk bewijs is dat dat niet zo is. Op die manier hoeven schademelders niet zelf bewijs bij elkaar te zoeken.

Landelijke Commissie Mijnbouwschade

Mensen die door andere mijnbouwactiviteiten in Nederland schade hebben, bijvoorbeeld door winning uit kleine gasvelden, kunnen terecht bij de landelijke Commissie Mijnbouwschade. Deze instelling werkt waar nodig samen met het IMG. Meer informatie is te vinden op www.commissiemijnbouwschade.nl.