Wetsvoorstel ‘Wat Na Nul’ in internetconsultatie

De gaskraan in Groningen gaat dicht. Vanaf 2022 is er geen gas uit het Groningenveld meer nodig in een wat temperatuur betreft gemiddeld jaar. Met een aantal wetswijzigingen onder de naam ‘Wat Na Nul’ zorgt het ministerie van Economische Zaken en Klimaat er nu voor dat het einde van de gaswinning ook juridisch geregeld is. ‘Wat Na Nul’ is maandag 8 maart 2021 in internetconsultatie gegaan. Dat betekent dat belanghebbenden vanaf vandaag vier weken de tijd hebben om te reageren op het ontwerp. De schadeafhandeling en versterking van de huizen gaat uiteraard onverminderd door. 

Wat na nul?

De wetswijzigingen ‘Wat Na Nul’ zorgen ervoor dat de situatie in de laatste periode van inzet en na de sluiting van het Groningenveld goed is geregeld, met speciale aandacht voor de veiligheid en de overgebleven verplichtingen van de NAM. Ook is er aandacht voor het functioneren van het Nederlandse gassysteem: de komende jaren zullen we immers nog altijd gas nodig hebben voor elektriciteit en verwarming.

Vergroot afbeelding Overzicht  tijsdsplanning afbouw gaswinning in Groningen

Gaskraan Groningen dicht

Vanaf medio 2022 is er in een gemiddeld jaar geen gas meer nodig uit het Groningenveld. Het veld blijft daarna tijdelijk en alleen voor uitzonderlijke situaties beschikbaar als reservemiddel. Het kabinet wil ook dat aan die tijdelijke situatie zo snel mogelijk een einde komt en het Groningenveld definitief kan worden gesloten.

Een aantal productielocaties blijft nu eerst nog een aantal jaar stand-by; daardoor daalt de winning tot een minimum. Op die manier is een klein aantal locaties gebruiksklaar als dat plotseling nodig is, bijvoorbeeld bij een extreem strenge winter, in combinatie met uitval van grote installaties. Na deze periode van inzetbaarheid in uitzonderlijke situaties, gaat het Groningenveld helemaal dicht.