Gaswinning Groningen stopt per 1 oktober 2023

Per 1 oktober dit jaar wordt er geen gas meer gewonnen in Groningen. Het kabinet heeft besloten dat ook de laatste 5 productielocaties dichtgaan. Na 60 jaar komt daarmee een einde aan de gaswinning uit het Groningenveld.

‘Een belangrijk moment’

Staatssecretaris Vijlbrief: “De gaswinning in Groningen stopt. Een belangrijk moment na decennia van gaswinning en vooral de gevolgen van die gaswinning voor Groningers. De problemen van Groningers zijn nog niet opgelost en helaas zullen de bevingen nog jaren doorgaan, maar de bron van alle ellende is vanaf oktober dicht.”

Aan voorwaarden voldaan

Een voorwaarde om te kunnen stoppen met de gaswinning is dat de stikstoffabriek in Zuidbroek af is. Gasunie Transport Services heeft laten weten dat de fabriek op 1 oktober 2023 volledig in gebruik kan worden genomen. Met die fabriek kan H-gas, dat is het gas zoals dat op de meeste plekken in de wereld in de grond zit, omgezet worden naar L-gas dat vergelijkbaar is met Groningengas. Eerder werd al duidelijk dat ook aan andere voorwaarden is voldaan. Zoals het ombouwen van gasopslag Grijpskerk zodat het gebruikt kan worden voor L-gas en het afbouwen van export van L-gas naar het buitenland.

Onzekere internationale situatie

Vanwege de onzekere internationale situatie bestaat er komend gasjaar de mogelijkheid om met de 11 nog bestaande productielocaties toch in beperkte mate gas te winnen in zeer uitzonderlijke situaties. Het gaat dan om het tijdelijk opstarten tot waakvlamniveau als zeer strenge kou voorspeld is. Op die manier kan snel gereageerd worden als in die omstandigheden bijvoorbeeld een gasopslag uitvalt. Want bij zeer strenge kou én het uitvallen van een gasopslag zou een noodsituatie ontstaan waardoor een tijdelijk gastekort kan ontstaan.

Definitieve sluiting in 2024

De laatste 11 productielocaties worden vanaf 1 oktober 2024 definitief gesloten. Dat wordt ook wettelijk vastgelegd. In maart of april 2024 is duidelijk hoe vol de bergingen na de winter zitten, hoe de nieuwe stikstoffabriek in Zuidbroek functioneert en in hoeverre er minder vraag naar gas is door bijvoorbeeld energiebesparing en in hoeverre het aanbod van LNG is gestegen. Ook weten we dan meer over de geopolitieke ontwikkelingen. Met die informatie wordt duidelijk hoe te handelen in aanloop naar de sluiting van het Groningenveld op 1 oktober 2024.

Vaststellingsbesluit

Dit besluit is het ontwerp vaststellingsbesluit over gasjaar 2023-2024. Het definitieve besluit over gasjaar 2023-2024 wordt uiterlijk 1 oktober 2023 genomen.