Plan voor isolatie woningen Groningen en Noord-Drenthe: op weg naar aardgasvrij

Woningeigenaren in de provincie Groningen en Noord-Drenthe kunnen vanaf het 1e kwartaal van 2025 subsidie aanvragen om hun woning te isoleren. Dit is een van de maatregelen die de overheid neemt om mensen met aardbevingsschade te helpen. Er is in totaal € 1,65 miljard beschikbaar om woningen te isoleren.

Maatregel 28 en 29: zoveel mogelijk woningen isoleren

60 jaar gaswinning in Groningen heeft de mensen in het gaswinningsgebied veel schade gebracht. Als reactie hierop neemt de overheid in totaal 50 maatregelen om: 

  • schade te repareren;
  • woningen te versterken;
  • de ereschuld aan de regio in te lossen. 

Sommige woningen in het aardbevingsgebied vallen onder maatregel 28: Woningen die nog versterkt moeten worden aardgasvrij(-gereed) maken. De Nationaal Coördinator Groningen (NCG) neemt voor deze groep bewoners de isolatie, inclusief de afwerking, mee bij de versterking van woningen.

Voor alle andere bewoners geldt maatregel 29, die tot doel heeft om zoveel mogelijk woningen te isoleren. Hiermee wordt de eerste stap gezet richting aardgasvrij wonen. Als het kan, worden woningen gelijktijdig versterkt en geïsoleerd.

Doel: alle woningen in 13 gemeenten vóór 2035 isoleren

Er komt € 1,65 miljard beschikbaar om woningen te isoleren. Dit gaat om alle woningen in Groningen (10 gemeenten) en Noord-Drenthe (gemeenten Aa en Hunze, Noordenveld en Tynaarlo) die nog niet goed geïsoleerd zijn. Zodat alle inwoners een duurzame en energiezuinige woning kunnen krijgen. Deze maatregel gaat energiearmoede tegen en zorgt ervoor dat mensen profiteren van lage energiekosten. 

Vergroot afbeelding Voorbeeld 1: lagere rekening door isolatie (samenwonend stel)

Kosten van isolatie (voor een deel) vergoed

Per woning wordt gekeken welke isolatiemaatregelen nodig zijn om te komen tot de standaard voor woningisolatie. Welk deel van de kosten vergoed wordt, hangt onder andere af van de kenmerken van de woning. En hoe goed die al geïsoleerd is. Inwoners in het versterkingsgebied krijgen 100% van de totale isolatiekosten vergoed. Inwoners van de rest van de provincie Groningen en in Noord-Drenthe krijgen 50% vergoed. Dit is inclusief de al bestaande landelijke ISDE-subsidie.  

Er is onderscheid gemaakt tussen 4 verschillende groepen:

Vergroot afbeelding kaart subsidie isoleren huizen

Wachten op subsidie is niet nodig

De maatregel gaat ‘met terugwerkende kracht’ in vanaf 25 april 2023 en loopt tot en met 31 december 2035. Dit betekent dat woningeigenaren die vanaf 25 april 2023 isolatiemaatregelen hebben genomen, hiervoor een vergoeding krijgen. Bewoners hoeven dus niet te wachten met isoleren tot er subsidie is. De kosten die zij maken, kunnen zij later (voor een deel) terug krijgen. Wel is het belangrijk dat zij: 

  • bonnetjes bewaren;
  • foto’s maken van de werkzaamheden (voor, tijdens en na); en 
  • hun ISDE-aanvraag en -beschikking bewaren. 

Subsidie aanvragen kan waarschijnlijk vanaf het eerste kwartaal van 2025. Inwoners worden hiervan op de hoogte gehouden.

Ook vergoeding voor huurders en geen huurverhoging

Woningeigenaren nemen zelf isolatiemaatregelen, bij huurders gaat dit via de particuliere verhuurder of woningcorporatie. Particuliere verhuurders kunnen dezelfde vergoedingen aanvragen als woningeigenaren. Woningcorporaties hebben al met de overheid afgesproken om woningen met energielabels E, F en G te verduurzamen.

Daarnaast krijgen corporaties een bijdrage van € 200 miljoen voor het isoleren van hun woningen. Huurders van woningcorporaties hoeven niet te betalen voor de isolatiemaatregelen. De huur mag daarom niet worden verhoogd. 

Hulp voor inwoners bij isoleren en subsidie aanvragen

Inwoners die dat nodig hebben, krijgen hulp van de gemeente. Bijvoorbeeld om subsidie aan te vragen of isolatiemaatregelen te nemen. Gemeenten krijgen hiervoor extra geld van de overheid. 

Ventilatie ook belangrijk bij isoleren

Door te isoleren, krijgt een woning als het ware een ‘warme jas’. Bijvoorbeeld door isolatie van dak, muren en vloer. Extra isolatie betekent ook dat er goede ventilatie nodig is. Noodzakelijke ventilatiemaatregelen vallen ook onder de subsidie. 

Woningeigenaren kunnen, als zij dat willen, ook extra maatregelen nemen om hun huis te verduurzamen. Bijvoorbeeld door een warmtepomp te plaatsen. Voor dit soort maatregelen zijn landelijke subsidies beschikbaar, zoals de ISDE warmtepompsubsidie

Vergroot afbeelding Isoleren van je woning: welke maatregelen kun je nemen?