Besluit Wob-verzoek advies delfstofwinning Waddenzee

Besluit op een verzoek om informatie over het advies ‘actualisering beleidsscenario zeespiegelstijging voor delfstofwinning onder de Waddenzee’. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).

Besluit Wob-verzoek advies delfstofwinning Waddenzee (PDF | 22 pagina's | 6,5 MB)