Hoeveel geluid mag mijn motorvoertuig of bromfiets maken?

Bestuurt u een motorvoertuig, bromfiets of snorfiets, dan mag u daarmee geen geluidsoverlast veroorzaken. Bijvoorbeeld door een kapotte uitlaat of onnodig getoeter.

De regels voor de geluidsproductie motorvoertuigen staan in Verordening (EU) nr. 168/2013 van het Europees Parlement en de Raad en in de Regeling voertuigen.

Typegoedkeuring uitlaat voertuigen

De uitlaat van uw motorvoertuig moet een typegoedkeuring uitlaatsystemen hebben. Uitlaten met deze typegoedkeuring voldoen aan de wettelijke normen voor geluid. 

Controle op geluidsoverlast

De politie kan ingrijpen als uw motorvoertuig geluidsoverlast veroorzaakt. Bijvoorbeeld omdat uw uitlaat niet goed werkt. 

Controle geluidseisen bij de apk

Bij de Algemene Periodieke Keuring (apk) controleert de monteur of uw auto meer geluid maakt dan is toegestaan. Ook kijkt de monteur of uw uitlaat niet lek is. Een lekke uitlaat zorgt voor geluidsoverlast. Voor motoren en bromfietsen bestaat er geen apk.