Hoe vraag ik schadevergoeding aan voor geluidsoverlast van de HSL-Zuid?

U kon tot 1 juli 2023 een schadevergoeding aanvragen voor geluidsoverlast van de HSL-Zuid. Verzoeken die op of na 1 juli 2023 zijn ingediend, worden vanwege verjaring afgewezen. U kunt hier eventueel bezwaar tegen maken. 

Behandeling van uw verzoek tot schadevergoeding

Als u vóór 1 juli 2023 een verzoek tot schadevergoeding heeft ingediend, krijgt u na het indienen ervan een ontvangstbevestiging van het Schadevergoedingsschap. Met daarin onder andere hoe zij uw verzoek in behandeling neemt. 

Als het verzoek aan de voorwaarden voldoet, dan legt het Schadevergoedingsschap uw verzoek voor aan een onafhankelijke adviescommissie. De adviescommissie kan beslissen een hoorzitting te organiseren, waarbij u uw verzoek mondeling kunt toelichten. Tijdens deze hoorzitting is ook een vertegenwoordiger van het Schadevergoedingsschap aanwezig.

De adviescommissie brengt eerst een conceptadvies uit, waarbij u in de gelegenheid wordt gesteld bedenkingen in te dienen. Daarna brengt de adviescommissie een definitief advies uit.

Bezwaar maken of in beroep gaan tegen de beslissing

Op basis van dit advies neemt het Algemeen bestuur van het Schadevergoedingsschap een beslissing over uw verzoek. Bent u het hier niet mee eens? Dan kunt u bezwaar maken tegen de beslissing.  En indien nodig in beroep gaan bij de bestuursrechter. De procedure staat beschreven in de Gemeenschappelijke regeling schadevergoedingsschap HSL-Zuid, A16 en A4.

Verzoeken op of na 1 juli 2023 worden afgewezen vanwege verjaring

Is uw verzoek om schadevergoeding op of na 1 juli 2023 ontvangen? Dan geldt bovenstaande procedure niet. Uw aanvraag wordt dan niet in behandeling genomen, maar direct afgewezen op grond van verjaring. U kunt hier bezwaar tegen maken. En indien nodig in beroep gaan bij de bestuursrechter.

Contact opnemen met het Schadevergoedingsschap

Wanneer u een nadere toelichting wilt, kunt u contact opnemen met het Schadevergoedingsschap: 030 – 271 12 93.

Een verzoek om schadevergoeding kunt u indienen via schadeschap.hsl@outlook.com