Hoe vraag ik schadevergoeding aan voor geluidsoverlast van de HSL-Zuid?

Heeft u geluidsoverlast van treinverkeer op de HSL-Zuid? Dan kunt u misschien schadevergoeding krijgen. Schrijf een brief met uw verzoek tot schadevergoeding aan 'Schadevergoedingsschap HSL-Zuid, A16 en A4'.

Wie komt in aanmerking voor schadevergoeding

U komt alleen in aanmerking voor schadevergoeding als u voldoet aan al deze voorwaarden:

 • uw aanvraag niet is verjaard zoals bedoeld in artikel 6.1, vierde lid Wro. Uw aanvraag is verjaard als u:
  • voor het eerst een schadevergoeding indient; én
  • het geluid onder de toegestane waarde voor geluidsoverlast van 57 decibel is gebleven.
 • U kocht uw woning of bedrijf:
  • vóór 23 mei 1996; of
  • op of na 23 mei 1996 en het treinverkeer van de HSL-Zuid is boven de 57 decibel uitgekomen.

Verzoek schadevergoeding indienen

U stuurt een brief aan het Schadevergoedingsschap. In deze brief vraagt u om een schadevergoeding. Vermeld in de brief:

 • uw naam en adres (als de verzoeker);
 • datum;
 • waardoor u schade heeft geleden;
 • wat de schade is en hoe groot die is;
 • als u een vergoeding in geld wilt: de hoogte van het schadebedrag;
 • als u vervanging van uw goederen wilt (vergoeding in natura): geef aan hoe u schade vergoed wilt krijgen en doe een opgave van de kosten;

Voeg zo mogelijk gegevens en papieren toe die nodig zijn voor het nemen van de beslissing.

Adres Schadevergoedingsschap

Schadevergoedingsschap HSL-Zuid, A16 en A4
Postbus 556
3000 AN Rotterdam

Wilt u een toelichting of meer informatie? Bel dan (030) 271 12 93.

Schadevergoedingsschap loopt tot en met 2020

De huidige gemeenschappelijke regeling Schadevergoedingsschap HSL-Zuid, A16 en A4 loopt tot 1 januari 2021. De regeling liep eerst tot 1 januari 2016, maar is in november 2016 verlengd.

Nadat u het verzoek voor schadevergoeding heeft opgestuurd

Heeft u een verzoek voor schadevergoeding HSL-Zuid opgestuurd? Dan krijgt u van het Schadevergoedingsschap een ontvangstbevestiging. Daarin staat ook of het Schadevergoedingsschap uw verzoek in behandeling neemt.

De Rijksoverheid neemt maatregelen tegen overlast voor omwonenden. Misschien is nog niet bekend of besloten hoe u in uw situatie geholpen moet worden. Dan krijgt u bericht over de voortgang van uw verzoek. Wanneer alle noodzakelijke geluidgegevens bekend zijn, duurt het ongeveer 1 jaar voordat er een beslissing komt op uw verzoek.