Hoe vraag ik schadevergoeding aan voor geluidsoverlast van de HSL-Zuid?

Let op: de huidige regeling voor schadevergoeding loopt tot 2021, maar op dit moment wordt gewerkt aan een verlenging van de regeling tot 2026. Zodra deze verlenging een feit is, zal dit worden gepubliceerd in de Staatscourant en wordt de informatie op deze website aangepast.

Heeft u geluidsoverlast van treinverkeer op de HSL-Zuid? Dan krijgt u misschien een schadevergoeding. Dit hangt af van een aantal voorwaarden.

Wie komt in aanmerking voor schadevergoeding

U komt alleen in aanmerking voor schadevergoeding als u voldoet aan al deze voorwaarden:

  • Uw aanvraag niet is verjaard zoals bedoeld in artikel 6.1, vierde lid Wro. Uw aanvraag is verjaard als u:
    • voor het eerst een schadevergoeding indient; én
    • het geluid onder de toegestane waarde voor geluidsoverlast van 57 decibel is gebleven.
  • U kocht uw woning of bedrijf:
    • vóór 23 mei 1996; of
    • op of na 23 mei 1996 en het treinverkeer van de HSL-Zuid is boven de 57 decibel uitgekomen.

Behandeling van uw verzoek

Na het indienen van uw verzoek krijgt u van het Schadevergoedingsschap een ontvangstbevestiging. Hierin staat ook hoe het Schadevergoedingsschap uw verzoek in behandeling neemt ter voorbereiding op de beslissing op uw verzoek.

Als het verzoek aan de voorwaarden voldoet, dan wordt uw verzoek voor advies voorgelegd aan een onafhankelijke adviescommissie. De adviescommissie kan beslissen een hoorzitting te organiseren, waarbij u uw verzoek mondeling kunt toelichten. Daarna brengt de commissie een definitief advies uit.

Aan de hand van het advies, neemt het Algemeen bestuur van het Schap een beslissing op uw verzoek. U kunt bezwaar maken tegen de beslissing en indien nodig in beroep gaan.

Lees meer over de procedure in de Nadeelcompensatieverordening HSL-Zuid, A16 en A4.

Wanneer u een nadere toelichting wilt, kunt u contact opnemen met het Schadevergoedingsschap: 030 – 271 12 93.