Documenten - Gemeenten

965 documenten over Gemeenten

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

U kunt hier een specifiek type document kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Abonneren op documenten over dit onderwerp

Beantwoording Kamervragen over het Amsterdamse voorstel voor een 'illegalenpaspoort'

Staatssecretaris Knops beantwoordt vragen over het voorstel 'Het recht op de stad: stadsrechten en een stadspas voor alle ...

Kamerstuk: Kamervragen | 20-08-2019

Kamerbrief over brief van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland over verkennen mogelijkheid grenscorrectie Spaarndam

Minister Ollongren (BZK) reageert op de brief van de Gedeputeerde Staten van Noord-Holland over het verkennen van de mogelijkheid ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 19-08-2019

Begrotingsanalyse gemeente

De Begrotingsanalyse maakt het mogelijk een individuele gemeente te vergelijken met zichzelf, met een selectiegroep, met de ...

Rapport | 25-07-2019

Artikel 12-gemeenten (2021-2024)

Het volgende overzicht bevat het aantal gemeenten dat in de jaren 2021 tot en met 2024 een beroep doet of heeft gedaan op een ...

Rapport | 12-07-2019

Kamerbrief voortgang grensoverschrijdende samenwerking

Staatssecretaris Knops informeert de Tweede Kamer over de voortgang van grensoverschrijdende samenwerking. Een soortgelijke brief ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 12-07-2019

Kamerbrief over hoe de kwaliteit van het onderwijs in Caribisch Nederland verbeterd wordt

Minister Van Engelshoven en minister Slob informeren de Tweede Kamer over de voortgang van de kwaliteitsverbetering van het ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 10-07-2019

Beantwoording Kamervragen over bericht dat Mitros bouwafspraken niet nakomt

Minister Ollongren beantwoordt de Kamervragen over het bericht dat Mitros bouwafspraken niet nakomt.

Kamerstuk: Kamervragen | 04-07-2019

Aanbiedingsbrief bij afschrift brief Bewonerscommissie Ravenhorst, Vrijhoef en De Schouw inzake zorgwoningen

Minister Ollongren stuurt een afschrift van de brief die zij zond aan de Bewonerscommissie Ravenhorst, Vrijhoef en De Schouw ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 04-07-2019

Afschrift brief aan Bewonerscommissie Ravenhorst, Vrijhoef en De Schouw

Afschrift van de brief aan de Bewonerscommissie Ravenhorst, Vrijhoef en De Schouw inzake zorgwoningen.

Brief | 04-07-2019

Kamerbrief stand van zaken acties en maatregelen ter versterking integriteit lokaal bestuur en aanpak bestuurlijke problemen gemeenten

Minister Ollongren informeert de Tweede Kamer over de voortgang van de versterking van de integriteit van het lokaal bestuur en ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 04-07-2019