Documenten - Gemeenten

991 documenten over Gemeenten

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Periode

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

U kunt hier een specifiek type document kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Abonneren op documenten over dit onderwerp

Openstelling burgemeestersvacature Den Helder

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties nodigt belangstellenden uit te solliciteren naar het ambt van ...

Publicatie | 11-11-2019

Verantwoording gemeenten 2018

Achtereenvolgens behandelt dit verslag de resultaten in grote lijnen, de verschillen in controleresultaten tussen regio’s en ...

Jaarplan | 29-10-2019

Beantwoording Kamervragen over de onbereikbaarheid van aangepaste rolstoelwoningen

Minister Ollongren beantwoordt Kamervragen over onbereikbaarheid van aangepaste rolstoelwoningen.

Kamerstuk: Kamervragen | 29-10-2019

Kamerbrief over de verantwoording van gemeenten over het verslagjaar 2018

Minister Ollongren informeert de Tweede Kamer over de uitkomsten van de verantwoording en accountantscontrole van gemeenten, over ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 29-10-2019

Kamerbrief over vermogensnormen voor kwijtschelding lokale heffingen

Minister Ollongren stuurt een brief aan de Tweede Kamer over de vermogensnormen voor kwijtschelding en de betere afstemming van ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 28-10-2019

Het bestuurlijk instrumentarium voor een weerbaar bestuur

Rapport over de bruikbaarheid en effectiviteit van bestuursrechtelijke instrumenten die een gemeente of burgemeester kan inzetten ...

Rapport | 18-10-2019

Onderzoek integriteitsprocedures wethouders

Onderzoek naar de procedures voor de vaststelling van de integriteit van wethouders.

Rapport | 18-10-2019

Afwegingskader problematisch gedrag

Kader dat voor gemeenten inzichtelijk maakt welke stappen kunnen worden gezet als er sprake is van problematisch gedrag dat als ...

Publicatie | 18-10-2019

Kamerbrief heroverweging financiële verhoudingen en herijking gemeentefonds

Minister Ollongren informeert de Tweede Kamer over de stand van zaken van de herijking van de verdeling van het gemeentefonds.

Kamerstuk: Kamerbrief | 18-10-2019

Kamerbrief over toekomst openbaar bestuur

Minister Ollongren stuurt een brief aan de Tweede Kamer over de toekomst van het openbaar bestuur van gemeenten.

Kamerstuk: Kamerbrief | 18-10-2019