Besluit tot invoering van een register voor zeer zorgwekkende stoffen

Het besluit gaat over het vastleggen van de verplichting tot het aanleveren van informatie over emissies van zeer zorgwekkende stoffen (ZZS) in een landelijke database.

Besluit tot invoering van een register voor zeer zorgwekkende stoffen