Nota naar aanleiding van het verslag goedkeuring van het HNS-verdrag en wetsvoorstel tot uitvoering van het HNS-verdrag


Minister Harbers (IenW) reageert op het verslag van de vaste Tweede Kamercommissie voor Infrastructuur en Waterstaat (IenW) over het Internationaal Verdrag voor aansprakelijkheid en vergoeding voor schade in verband met het vervoer over zee van gevaarlijke en schadelijke stoffen.