Kamerbrief over beleid terugdringen gevaarlijke chemische stoffen

Staatssecretaris Heijnen (IenW) gaat in op enkele toezeggingen aan de Tweede Kamer uit het Commissiedebat Externe Veiligheid van 11 oktober 2023. Deze toezeggingen gingen over het beleid van chemische stoffen.