Selection of product-chemical substance combinations for illustrating a variety of Safe-by-Design approaches

In dit onderzoek zijn tien bestaande producten geselecteerd die geschikt zijn om het idee van Safe-by-Design te illustreren. Deze producten bevatten zorgwekkende chemicaliën. De uitdaging is om deze producten zodanig te herontwerpen dat ze veilig zijn voor mens en milieu.

Dit rapport is Engelstalig met een Nederlandstalige publiekssamenvatting.