Afschrift brief Review Ketenstudie omgevingsveiligheid van duurzame waterstofrijke energiedragers

Afschrift van de brief van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) aan de Directie Omgevingsveiligheid en Milieurisico’s van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW). De brief bevat een review van het rapport 'Ketenstudie omgevingsveiligheid van duurzame waterstofrijke energiedragers'.

Afschrift brief Review Ketenstudie omgevingsveiligheid van duurzame waterstofrijke energiedragers (PDF | 4 pagina's | 88 kB)