Vroegsignalering NERCs op milieugebied bij RIVM

Het is belangrijk vroegtijdig op de hoogte zijn van signalen over risico's van chemische stoffen. Dat kunnen bijvoorbeeld nieuwe stoffen zijn. Maar ook onderzoek dat laat zien dat een stof op een andere manier dan bekend gevaarlijk is. Of een groei in productie of gebruik van zo'n stof. Daarom heeft het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) vanaf 2012 in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) een aanpak ontwikkeld om die signalen op te vangen en door te geven. De ontwikkelde aanpak wordt met succes toegepast op risico's voor burgers en werknemers. Dit evaluatierapport Vroegsignalering NERCs (New and Emerging Risks of Chemicals) beveelt aan dat IenW het overleg over de signalen intensiveert.

Vroegsignalering NERCs op milieugebied bij RIVM