Etiketten gevaarlijke stoffen

Producten met gevaarlijke stoffen hebben gevarensymbolen en andere waarschuwingen op etiketten. Zo weten vervoerders, verwerkers en consumenten welke risico's de producten hebben.

Etiketten voor consumenten

Ook consumenten krijgen te maken met producten waar gevaarlijke stoffen in zitten, vooral bij schoonmaakmiddelen. Op de verpakking van zo'n product moet een waarschuwing staan, bijvoorbeeld een symbool. En een instructie waarin staat wat iemand moet doen bij direct contact met de gevaarlijke stof.

Regels etikettering bij vervoer

Er kan iets misgaan bij het vervoer van gevaarlijke stoffen. Hulpdiensten en omstanders moeten dan weten om welke stoffen het gaat. Daarom moeten vervoerders en producenten dit duidelijk aangeven met etiketten en gevarensymbolen.

Op de etiketten kan ook gebruiksinformatie staan. Bijvoorbeeld dat het product alleen in het ruim van het vliegtuig mag worden vervoerd.

Voorbeelden van waarschuwingen op etiketten:

Vergroot afbeelding waarschuwingsetiket 'gevaarlijk voor het aquatisch milieu'
Gevaar voor aquatisch milieu

Op de site van het RIVM staan meer gevaarsetiketten en kenmerken.

Identificatie gevaarlijke stoffen

Wereldwijd worden stoffen ingedeeld in gevaarsnummers, bijvoorbeeld brandbare vloeistoffen of bijtende stoffen. Daarnaast gebruiken vervoerders voor de meestvervoerde stoffen een nummersysteem. Het nummer geeft aan om welke stof  het gaat. Deze gevaarsnummers staan bijvoorbeeld op verpakkingen van gevaarlijke stoffen. Bij het vervoer over spoor en weg staan de nummers ook op wagons of tankwagens.

Toezicht op etikettering gevaarlijke stoffen

De volgende organisaties houden toezicht op etikettering van gevaarlijke stoffen: