Kan ik in aanraking komen met gevaarlijke stoffen?

Iedereen komt in aanraking met gevaarlijke stoffen. Ze kunnen voorkomen in huishoudelijke producten. Of in lucht, bodem of oppervlaktewater terechtkomen. Het RIVM geeft informatie over de risico's van stoffen voor mens en milieu.

Schadelijke stoffen voor mens en milieu

Mensen kunnen op verschillende manieren in aanraking komen met schadelijke stoffen. Bijvoorbeeld via gewasbeschermingsmiddelen, schoonmaakmiddelen, cosmetica, geneesmiddelen of speelgoed. De overheid stelt eisen aan producten, zodat de stoffen geen risico geven voor mensen en het milieu.

Zeer zorgwekkende stoffen

De overheid pakt met voorrang stoffen aan die zeer gevaarlijk zijn voor mens en milieu. Dit zijn zogenaamde zeer zorgwekkende stoffen. De overheid streeft ernaar deze stoffen zoveel mogelijk uit de leefomgeving te houden.

Voorbeelden van zeer zorgwekkende stoffen zijn lood, koper, vinylchloride en benzeen. Ze kunnen op verschillende manieren in de lucht, de bodem of het water terechtkomen. Landbouw, industrie en verkeer kunnen hiervan de oorzaak zijn. Maar ook huishoudens kunnen zorgen voor vervuiling. Bijvoorbeeld als verf en terpentine via het riool wordt weggegooid. In plaats van bij klein chemisch afval.

Informatie over gevaarlijke stoffen

Op de website Risico's van Stoffen van het RIVM is alles te vinden over gevaarlijke stoffen, risico's en regelgeving. Op de website van het Europees Chemicaliën Agentschap vindt u informatie over chemische stoffen in het dagelijks leven.