Medische zorg en hulpmiddelen voor vluchtelingen Oekraïne

Vluchtelingen uit Oekraïne krijgen zorg uit het basispakket vergoed en bijvoorbeeld mondzorg bij acute pijn, anticonceptie, een bril en gehoorapparaat, bepaalde geneesmiddelen en langdurige zorg. De zorg wordt vergoed op basis van de Regeling medische zorg ontheemden uit Oekraïne (RMO).