Hoe komt het dat er nu meer goederentreinen door mijn gemeente rijden?

Er kunnen tijdelijk meer goederentreinen door uw gemeente rijden, doordat op andere routes aan het spoor wordt gewerkt. Dat is bijvoorbeeld het geval tussen Zevenaar en Oberhausen. Daar komt een derde spoor bij. Daardoor kunnen goederentreinen niet altijd over de Betuwelijn rijden. De Betuwelijn heeft de voorkeur voor goederenvervoer. Want deze lijn ligt grotendeels buiten bebouwd gebied.

Andere oorzaak toename goederentreinen

Een andere oorzaak is dat DB Netz (de Duitse spoorbeheerder) treinen toewijst aan de Bentheim- of de Brabantroute. Terwijl DB Netz deze ook aan de Betuweroute kan toekennen. De Rijksoverheid gaat hierover in gesprek met DB Netz.