Verslagen Breed Handelsberaad

Hier vindt u de verslagen van het Breed Handelsberaad (BHB). Vakbonden, bedrijven, maatschappelijke organisaties, provincies en gemeenten overleggen met de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking over handelsakkoorden.

Verslagen Breed Handelsberaad