Handelsverdragen Europese Unie

Deze hoofdrubriek bevat 5 rubrieken:

Verslagen Breed Handelsberaad

Hier vindt u de verslagen van het Breed Handelsberaad (BHB). Vakbonden, bedrijven, maatschappelijke organisaties, provincies en gemeenten overleggen met de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking over handelsakkoorden.

Verslagen Breed Handelsberaad

De Rijksoverheid. Voor Nederland