Hoe zwaar telt mijn studieschuld mee voor mijn hypotheek?

Uw studieschuld telt mee bij het berekenen van uw hypotheek. De hypotheekverstrekker kijkt daarbij naar de hoogte van de oorspronkelijke schuld. Hoeveel u al heeft afgelost, maakt meestal geen verschil. Het maakt wel verschil of u een basisbeurs heeft gehad of niet. 

Oude stelsel of nieuwe stelsel maakt verschil

Hoe zwaar de studieschuld meetelt voor de maximale hypotheek hangt af van het stelsel waaronder u gestudeerd heeft. 

  • Oude stelsel met basisbeurs

Heeft u gestudeerd onder het oude stelsel, en kreeg u nog een basisbeurs? Dan heeft u een studieschuld met een terugbetaaltermijn van 15 jaar, en bedraagt de wegingsfactor 0,65%.
Rekenvoorbeeld: u heeft een studieschuld van € 15.000. Dat betekent dat de hypotheekverstrekker ervan uitgaat dat u 0,65% van € 15.000 maandelijks kwijt bent aan aflossing van de schuld. Dit komt neer op € 97,50 per maand. Dat bedrag kunt u dus niet meer aan woonlasten besteden.

  • Nieuwe stelsel zonder basisbeurs

Bent u na 1 september 2015 begonnen met studeren, en heeft u nooit een basisbeurs gehad? Dan heeft u een studieschuld met een terugbetaaltermijn van 35 jaar, en bedraagt de wegingsfactor 0,35%.
Rekenvoorbeeld: u heeft een studieschuld van € 15.000. Dat betekent dat de hypotheekverstrekker ervan uitgaat dat u 0,35% van € 15.000 maandelijks kwijt bent aan aflossing van uw schuld. Dit komt neer op € 52,50 per maand. Dat bedrag kunt u dus niet meer aan woonlasten besteden.

Hebt u deels gestudeerd onder het oude en deels onder het nieuwe stelsel? Dan ligt het eraan welk terugbetaalregime u heeft gekozen bij DUO. Heeft u gekozen voor terugbetalen onder de oude regels (namelijk in 15 jaar), dan geldt de wegingsfactor 0,65%. Heeft u gekozen voor terugbetalen onder de nieuwe regels (in 35 jaar)? Dan geldt de wegingsfactor van 0,35%.

Kabinet-Rutte IV: actuele stand studieschuld moet bepalend zijn

Het kabinet wil dat voor starters bij het aanvragen van een hypotheek de actuele stand van de studieschuld bepalend is. Het kabinet werkt dit voornemen uit het coalitieakkoord 'Omzien naar elkaar, vooruitkijken naar de toekomst' nog verder uit.