Hoeveel bedenktijd heb ik na het kopen van een woning?

Als u een woning koopt, tekent u een koopcontract. Na het tekenen heeft u enkele dagen bedenktijd. U kan dan zonder reden of vergoeding afzien van de koop.

Tijdens bedenktijd kosteloos afzien van koop

Na het tekenen van het koopcontract heeft u nog 3 dagen bedenktijd. De bedenktijd gaat in op de dag nadat u het koopcontract heeft ontvangen. Tijdens de bedenktijd kunt u als koper alsnog afzien van de koop. U hoeft daarvoor geen reden op te geven. Ook hoeft u geen vergoeding te betalen aan de verkoper.

Duur bedenktijd koopwoning

  • De bedenktijd duurt meestal 3 dagen.
  • Eindigt de bedenktijd op een zaterdag, zondag of feestdag? Dan duurt de bedenktijd tot de eerstvolgende werkdag.
  • Vallen 2 of 3 dagen op een zaterdag, zondag of feestdag, dan is de bedenktijd langer.

Langere bedenktijd afspreken

U kunt met de verkoper een langere bedenktijd afspreken, als u dat allebei wilt. Een kortere periode dan de wettelijke termijn van 3 dagen mag niet.

Bedenktijd andere soorten woningen

De bedenktijd van andere dan koopwoningen verschilt per soort. Voor een vakantiehuis geldt ook een bedenktijd van 3 dagen. Er geldt geen bedenktijd voor de aankoop van:

  • grond (onbebouwd);
  • een woonboot;
  • een woonwagen;
  • huurkoop;
  • koop op een openbare veiling waarbij een notaris aanwezig is.