Wat is de maximale huurprijs van mijn zorgwoning?

Met het puntensysteem (woningwaarderingsstelsel) voor huurwoningen berekent u de maximale huurprijs van uw zorgwoning. Verhuurders van zorgwoningen mogen het aantal punten verhogen met 35%. Tot 1 oktober 2015 noemden we zorgwoningen serviceflats.

Bereken punten voor een zorgwoning

Heeft u een zelfstandige zorgwoning? Dan bepaalt het puntenaantal voor zelfstandige woningen de maximale huurprijs  van uw zorgwoning. De verhuurder mag het puntenaantal verhogen met 35%. De maximale huurprijs is daardoor ook hoger. U kunt zelf de punten en maximale huurprijs van uw zorgwoning uitrekenen met de huurprijscheck van de Huurcommissie.

Bereken punten voor een kamer

Heeft u een kamer? Dan bepaalt het puntenaantal voor onzelfstandige woningen de maximale huurprijs. De puntentoeslag met 35% geldt niet voor uw kamer.

Woon ik in een zorgwoning?

Uw woning is een zorgwoning als: 

  • er een noodoproepinstallatie in uw woning is;
  • er een gemeenschappelijke ruimte in het gebouw is voor maaltijden of recreatie;
  • het gebouw of complex en uw woning drempelloos toegankelijk en doorgankelijk is: alle gangen naar de woning zijn minimaal 1,20 meter breed en er is een lift of hellingbaan bij een drempel hoger dan 2 centimeter.

Bejaardentehuizen en verzorgingstehuizen

In bejaardenhuizen en verzorgingshuizen kan het puntensysteem wel of niet gelden.

  • Geen puntensysteem bij zorgovereenkomst

    Is er een zorgovereenkomst (Wlz) tussen de bewoner en het verzorgingshuis? Dan geldt het hele puntensysteem (puntenaantal en puntentoeslag) niet voor de woning of kamer van de verzorgde.
  • Wel puntensysteem bij gewone huur

    Mensen met een lichte zorgindicatie krijgen sinds enige tijd geen zorgovereenkomst (Wlz) meer. Toch verhuren bejaardenhuizen en verzorgingstehuizen soms een appartement of kamer aan deze groep bewoners om leegstand tegen te gaan. Dan is er sprake van gewone huur en geldt het hele puntensysteem (puntenaantal en puntentoeslag) voor zelfstandige of onzelfstandige woningen.

Geen maximale huurprijs voor vrije-sectorwoning

Het puntensysteem geldt niet voor (zorg)woningen in de vrije sector. Bij deze woningen bepalen verhuurder en huurder zelf de huurprijs. En is er geen maximale huurprijs.  Check zelf of u een sociale huurwoning heeft of een vrije-sectorwoning.

Is het huurcontract van uw huurwoning korter dan 6 maanden geleden ingegaan? Dan kan de Huurcommissie wel voor u nagaan of de huurprijs redelijk is. Dit heet de toets aanvangshuurprijs.