Huurprijs en puntentelling

Deze hoofdrubriek bevat 4 rubrieken:

Heeft de WOZ-waarde van mijn woning invloed op de huurprijs?

Sinds 1 oktober 2015 telt de WOZ-waarde van een huurwoning mee in de berekening van de huurprijs (het puntenaantal).

Onderdelen die niet meer meetellen in puntensysteem

Sinds 1 oktober 2015 geldt een nieuw puntensysteem (woningwaarderingsstelsel). Met dit puntensysteem wordt de maximale huur van uw woning vastgesteld.

De volgende onderdelen tellen nu niet meer mee bij de berekening van het aantal punten:

  • woonvorm (eengezinswoning, flat);
  • woonomgeving;
  • hinderlijke situaties (zoals geluidsoverlast door verkeer);
  • schaarstepunten.

Berekening punten voor de WOZ-waarde

Bereken de punten voor de WOZ-waarde als volgt:

  • Voor elke € 7.995 van de WOZ-waarde: 1 punt.
  • Voor de WOZ-waarde gedeeld door de oppervlakte per € 122: 1 punt.

 

Voorbeeld:

Stel: uw WOZ-waarde is € 152.000 en uw woningoppervlakte is 70 m2.

Berekening Punten
152.000 / 7.995 = 19,01 punten
(152.000 / 70) / 122 = 17,80 punten

Totaal: 36,81 punten
Na afronding: 37 punten

3 regels bij deze berekening:

  • U rekent altijd met een WOZ-waarde van minimaal € 40.480.
  • Bij een nieuwbouwwoning geldt de WOZ-waarde na oplevering. Als de WOZ-beschikking nog uitging van een woning in aanbouw moet u uitgaan van het taxatieverslag van de gemeente. U hanteert dan de eindwaarde van de woning en de grondwaarde uit dat taxatieverslag.
  • De laagste uitkomst is altijd 40 als de andere punten van de woning minimaal 110 bedragen en de woning is gebouwd in de periode 2015-2019.

De hiervoor aangegeven kengetallen (€ 7.995 en € 122) gelden per 1 juli 2016. Deze kengetallen worden per 1 juli (opnieuw) vastgesteld. Naast de WOZ-waarde zijn er nog andere onderdelen die meetellen in de berekening van het aantal punten. Denk aan oppervlakte van de woning en energielabel. Ook als een woning een monument is, telt dit mee.

Alleen huurverhoging door nieuw puntensysteem bij nieuwe huurcontracten

Het nieuwe puntensysteem kon bij nieuwe huurcontracten leiden tot het optrekken van de huur tot de maximale huurprijsgrens. Bij bestaande huurcontracten moest de verhuurder zich houden aan de wettelijk vastgelegde huurverhoging.

Voor bestaande huurcontracten leidde het nieuwe puntensysteem per 1 oktober 2015 niet tot een extra huurverhoging. Huurverhoging was wel toegestaan, als de huurprijs in juli 2015 niet was verhoogd vanwege de punten.

Bij de huurverhoging van 1 juli 2016 mag de verhuurder voor bestaande huurcontracten uitgaan van het nieuwe puntensysteem per 1 oktober 2015.

Puntensysteem alleen voor zelfstandige huurwoningen

Het nieuwe puntensysteem geldt alleen voor zelfstandige sociale huurwoningen. Voor onzelfstandige woonruimte (zoals een kamer in een studentenhuis) is er niets veranderd.

Meer informatie over de WOZ

Vragen over de WOZ-waarde van uw woning kunt u stellen aan uw gemeente. De Waarderingskamer controleert of gemeenten de Wet WOZ goed uitvoeren. Informatie daarover vindt u op de site van de Waarderingskamer. Hier leest u bijvoorbeeld dat de gemeente de WOZ-waarde op de normale wijze moet bepalen. Ook leest u hoe de huurder de WOZ-waarde kan ontvangen van de gemeente.

De Rijksoverheid. Voor Nederland