Behoud van betaalbare huurwoningen door maximering WOZ-waarde in puntentelling van de woning

Er moeten voldoende woningen beschikbaar zijn voor mensen met een lager inkomen. 

Meer sociale huurwoningen behouden voor mensen met lagere inkomens

De WOZ-waarde (waardebepaling van woningen) gaat snel omhoog. Dat is vooral zo in de grote steden waar de woningen alsmaar duurder worden.

Deze WOZ-waarde jaagt ook de maximale huren van woningen omhoog. Dat komt omdat de hoogte van WOZ-waarde een rol speelt in het puntenaantal van een woning. Door een hogere WOZ-waarde krijgt een woning meer punten. Dat leidt weer tot een hogere maximale huur.

Zo komen steeds meer sociale huurwoningen bij het opnieuw verhuren in het vrije huursegment. Terwijl die daar eigenlijk niet thuishoren. Het gevolg is dat lagere inkomens steeds meer moeite hebben om een betaalbare huurwoning te vinden.

Het aandeel van de WOZ-waarde moet daarom nog maar  maximaal 33% van het puntenaantal van de woning uitmaken. Het puntenaantal bepaalt de maximale huur van de woning.

Zo stijgt de maximale huur niet altijd gelijk mee met de WOZ-waarde. En blijven er meer sociale huurwoningen voor mensen met lagere inkomens.

Het is nog niet bekend op welke datum deze beperking van de WOZ-waarde tot maximaal 33% van de puntentelling ingaat. Gestreefd wordt naar 1 oktober 2021.

Meer informatie over maatregelen om sociale huurwoningen te behouden: