Meer betaalbare huurwoningen bouwen

Steeds meer mensen hebben grote moeite om een woning te vinden. Er moeten minstens 75.000 woningen per jaar bij komen om de woningachterstand weg te werken. Het Rijk neemt hiervoor verschillende maatregelen.

Meer en sneller bouwen

Het kabinet trekt € 2 miljard uit om meer en sneller woningen te bouwen. Provincies, gemeenten en marktpartijen kunnen van het Rijk geld krijgen om te bouwen. Voorwaarde is wel dat ze voldoende betaalbare woningen opleveren die er zonder dat geld niet waren gekomen of niet zo snel.

Meer informatie over bouwen woningen:

€ 2 miljard om sneller meer woningen te bouwen

Meer goedkope huurwoningen voor lage inkomens

Er moeten veel meer goedkope huurwoningen komen. Vooral in regio's waar de nood het hoogst is.

Snel meer woningen in regio's

Met een aantal regio's heeft het Rijk afspraken gemaakt om snel meer woningen te bouwen. In deze zogenoemde Woondeals  staan afspraken over hoeveel woningen de regio’s gaan bouwen. Het gaat vooral om betaalbare woningen voor mensen met een laag en middeninkomen.

Belastingkorting voor goedkope huurwoningen

Woningcorporaties en andere verhuurders krijgen een belastingkorting voor elke nieuwe woning met een lage huur. Zij kunnen dit aanvragen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Meer informatie over woondeals en belastingkorting voor goedkope huurwoningen:

Meer huurwoningen voor middeninkomens

Mensen met een middeninkomen hebben vaak geen recht op een sociale huurwoning. Maar zij kunnen ook geen huis kopen of een dure huurwoning betalen. Woningcorporaties gaan vooral over goedkope, sociale huurwoningen. Sinds 1 januari 2020 kunnen woningcorporaties makkelijker middenhuurwoningen bouwen en verhuren. 

Meer informatie over middenhuur woningen:

Meer tijdelijke en flexibele woningen voor spoedzoekers

Het kabinet wil gemeenten ertoe aanzetten meer tijdelijke woningen (flexwonen) te bouwen. Het gaat om woningen voor mensen die snel een woning nodig hebben en daar niet jaren op kunnen wachten. Zoals internationale studenten, mantelzorgers en mensen die op straat staan na een scheiding. Deze mensen worden spoedzoekers genoemd.

Meer informatie over tijdelijk wonen:

Spoedzoekers moeten snel een woning kunnen vinden

Hulp voor gemeenten bij woningbouwprojecten

Sinds 2018 kunnen gemeenten hulp krijgen van deskundigen op het gebied van woningbouw en gebiedsontwikkeling. De Rijksoverheid heeft daarvoor het zogenoemde Expertteam Woningbouw in het leven geroepen.

Het Expertteam Woningbouw helpt gemeenten en provincies bij woningbouwprojecten die vastlopen. Andere partijen kunnen ook contact met het team opnemen. Denk daarbij aan woningcorporaties of projectontwikkelaars.

Meer informatie over hulp voor gemeenten bij woningbouw:

Leegstaande bedrijfsterreinen gebruiken voor woningbouw

De vraag naar woningen is groot, vooral in de grote steden. Door op oude bedrijfsterreinen woningen te bouwen, kunnen meer mensen aan een woning komen.Dat kan ook door van bedrijfsgebouwen woningen te maken. 

Projectontwikkelaars kunnen voor maximaal 5 jaar een gunstige lening krijgen. Hiermee kunnen ze beginnen om leegstaande en oude bedrijfsterreinen klaar te maken voor woningbouw. Het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn) verstrekt de lening, de zogenoemde transformatiefaciliteit.

Meer informatie over lening woningbouw op bedrijfsterrein: