Kamer huren: waar moet ik aan denken?

Gaat u een kamer huren? Let dan op de volgende punten.

Aandachtspunten voor kamerhuurders

 • Geef uw verhuizing door aan de gemeente waarin u gaat wonen.
 • In het huurcontract staan afspraken over de huurprijs ('kale' huur en servicekosten) en andere afspraken, zoals het gebruik van voorzieningen als telefoon en internet.
 • Binnen 6 maanden na de ingangsdatum van het huurcontract kunt u de Huurcommissie vragen de beginhuur te toetsen aan de maximale huurprijsgrens. Daarbij houdt de Huurcommissie ook rekening met de aanwezigheid van gebreken.
 • U kunt ook zelf een berekening van de maximale huurprijs maken met de Huurprijscheck.
 • Heeft u klachten over onderhoud of reparaties aan de kamer? De verhuurder is verplicht om de kamer in goede staat van onderhoud op te leveren en te houden. Bovendien moet hij gebreken opheffen die voor zijn rekening zijn. Stel hem schriftelijk op de hoogte van onderhoudsgebreken.
 • Kleine reparaties, zoals leertjes van kranen vervangen of sloten van deuren repareren, zijn voor uw rekening. Ook moet u zelf de gehuurde kamer schoonhouden.
 • U bent verplicht om op tijd de huur te betalen. Ook moet u de kamer daadwerkelijk als woonruimte gebruiken. Dus bijvoorbeeld niet als bedrijfsruimte. Verder mag u geen overlast veroorzaken voor omwonenden.
 • In een huurcontract kunt u met de verhuurder een coöptatierecht afspreken. Dit betekent dat u bij vertrek uit de kamer een volgende huurder mag voordragen. De verhuurder mag de voorgedragen huurder afwijzen. Hij moet daar wel goede argumenten voor hebben.
 • U bent aansprakelijk voor degenen die bij u op bezoek komen. Als u voor langere tijd iemand bij u op de kamer wilt laten wonen, is het verstandig om dit van tevoren met de verhuurder te bespreken.
 • Controleer het servicekostenoverzicht op dubbele bedragen en vergelijk het met het huurcontract. U hoeft een eventuele verhoging van het voorschotbedrag pas te betalen als u het jaarlijkse servicekostenoverzicht heeft gekregen en dat aanleiding geeft tot verhoging.
 • Heeft u een conflict met uw verhuurder over ernstige onderhoudsproblemen, de hoogte van de huurprijs of de servicekosten? Dan kunt u de Huurcommissie om hulp vragen. De Huurcommissie kan zorgen voor huurverlaging tot de klachten zijn opgelost.
 • De verhuurder moet uw privacy respecteren. Zonder uw toestemming mag de verhuurder de kamer niet zelf gebruiken of betreden. Als huurder mag u de gehuurde woonruimte afsluiten.