Hoe kom ik aan een huurhuis als ik te veel verdien voor een sociale-huurwoning?

Woningcorporaties mogen maar een klein deel van hun sociale-huurwoningen aan hogere inkomens verhuren. Verdient u te veel voor een sociale-huurwoning? Dan zijn er ook andere mogelijkheden om aan een (huur)huis te komen. 

10% van sociale-huurwoningen voor hogere inkomens

 • Woningcorporaties moeten ten minste 80% van de vrijgekomen sociale-huurwoningen toewijzen aan huishoudens met een inkomen beneden de € 38.035 (prijspeil 2019).
 • Woningcorporaties mogen 10% van de woningen toewijzen aan huishoudens met een inkomen tussen € 38.035 en € 42.436 (in 2019).
 • Woningcorporaties mogen 10% van de vrijgekomen sociale-huurwoningen toewijzen aan huishoudens met een hoger jaarinkomen dan € 42.436 (in 2019). Daarbij zijn zij wel verplicht urgentiecriteria te stellen.

Urgentiecriteria voor toewijzing van een sociale-huurwoning

Is uw huishoudinkomen te hoog? Dan kunt u mogelijk toch een sociale-huurwoning krijgen binnen de 10% vrije toewijzingsruimte van de woningcorporatie. De woningcorporatie moet bij die toewijzingen wel urgentiecriteria hanteren. Heeft de gemeente een woonruimteverordening vastgesteld waarin urgentiecriteria staan? Dan moet de woningcorporatie beoordelen of u recht heeft op urgentie op grond van die urgentiecriteria. Is er geen verordening? Dan stelt de woningcorporatie zelf urgentiecriteria op. 

Urgentiecriteria zijn bijvoorbeeld:

 • medische indicatie;
 • sociale indicatie (bijvoorbeeld als uw huidige woning te klein is voor uw gezinsgrootte); 
 • leeftijd (bijvoorbeeld als uw huidige woning door uw (hogere) leeftijd niet meer passend of veilig is); 
 • woon-werkafstand; 
 • een schaarse woning achterlaten.

U kunt bij uw gemeente of de woningcorporatie naar de mogelijkheid voor een urgentietoekenning informeren.

Huishoudens zonder urgentie

Heeft iedereen met een urgentieverklaring een woning toegewezen gekregen? Dan beslist de woningcorporatie over de verdeling van de overgebleven woningen. Informeer hiernaar bij de woningcorporatie.

Alternatieven voor sociale-huurwoning

Alternatieven voor hogere inkomens om toch aan een (huur)woning te komen, zijn:

 • Een huurwoning van een corporatie kopen. Vaak bieden woningcorporaties huurders de mogelijkheid om hun eigen huurwoning (eventueel met korting) te kopen. Of een andere vrijgekomen woning.
 • Een woning bij een woningcorporatie huren die buiten de sociale-huursector valt. Het gaat hier om woningen met een maandelijkse huur hoger dan  € 720,42 (in 2019).
 • Zoeken naar huurwoningen in de vrije sector. Particuliere verhuurders zijn niet gebonden aan inkomensgrenzen.
 • Informeren bij een makelaar naar de mogelijkheden een woning te kopen.

Woont u in of rond Amsterdam of Utrecht?

In sommige regio’s zijn weinig huurwoningen. Per 1 oktober 2016 is voor de regio's Amsterdam en Utrecht het woningwaarderingsstelsel ('puntensysteem')  gewijzigd. Daarmee kunnen nieuwe studio's en kleine appartementen gemakkelijker in de vrije sector worden verhuurd. Zo wil de overheid het aanbod van huurwoningen vergroten. Het gaat om kleine nieuwe huurwoningen die opgeleverd worden van 2018-2022.