Krijg ik een urgentieverklaring voor een sociale huurwoning?

Er zijn gevallen waarin u voorrang krijgt op een sociale huurwoning. Bijvoorbeeld als u een nieuwe woning nodig heeft om medische redenen. U vraagt dan een urgentieverklaring (of voorrangsverklaring) aan bij de gemeente. De gemeente bepaalt of u recht heeft op voorrang.

Voorbeelden om een urgentieverklaring te krijgen

  • U moet om medische redenen verhuizen naar een sociale huurwoning.
  • Uw gezin is te groot voor uw oude woning.
  • Uw verhuurder laat uw oude huis slopen.
  • U bent asielzoeker met een verblijfsvergunning.

Regels voor voorrang sociale huurwoning

Vraag bij de gemeente na welke regels voor voorrang er gelden. Veel gemeenten hebben regels die bepalen of u voorrang kunt krijgen. Deze staan in een huisvestingsverordening. Heeft uw gemeente die niet? Dan kan de woningcorporatie zelf regels voor voorrang maken.