Krijg ik een urgentieverklaring voor een sociale huurwoning?

Er zijn gevallen waarin u voorrang krijgt op een sociale huurwoning. Bijvoorbeeld als u een nieuwe woning nodig heeft om medische redenen. U vraagt dan een urgentieverklaring (of voorrangsverklaring) aan bij de gemeente. De gemeente bepaalt of u recht heeft op voorrang.

Voorbeelden om een urgentieverklaring te krijgen

Regels voor voorrang sociale huurwoning

Vraag bij de gemeente na welke regels voor voorrang er gelden. Veel gemeenten hebben regels die bepalen of u voorrang kunt krijgen. Deze staan in een huisvestingsverordening. Heeft uw gemeente die niet? Dan kan de woningcorporatie zelf regels voor voorrang maken.