Wanneer heb ik een huisvestingsvergunning nodig?

Een huisvestingsvergunning is een vergunning om in een goedkope huurwoning te mogen wonen. Zo zorgt de gemeente ervoor dat goedkope woningen verhuurd worden aan mensen met een lager inkomen. Of u een huisvestingsvergunning nodig heeft, bepaalt uw gemeente.

Gemeente bepaalt of vergunning nodig is

De gemeente bepaalt voor welke woningen u een huisvestingsvergunning nodig heeft. De gemeente doet dat op basis van 2 wetten:

Of u een huisvestingsvergunning nodig heeft, vraagt u na bij uw gemeente.

Voorwaarden voor huisvestingsvergunning

De gemeente kan voorwaarden stellen aan de afgifte van een huisvestingsvergunning. Bijvoorbeeld:

  • u moet werken of studeren in de gemeente of regio (eis van economische binding);
  • u moet al wonen (of gewoond hebben) in de gemeente of regio (eis van maatschappelijke binding);
  • de woning moet passen bij uw inkomen en samenstelling van uw huishouden. 

Huisvestingsverordening

In de gemeentelijke huisvestingsverordening staat welke regels uw gemeente hanteert bij het afgeven van een huisvestingsvergunning. U vraagt de huisvestingsverordening op bij uw gemeente.

Hospitakamers: geen huisvestingsvergunning nodig

Voor een hospitakamer heeft u geen huisvestingsvergunning nodig.

Gemeenten zonder huisvestingsvergunning

Ongeveer de helft van de gemeenten in Nederland heeft geen systeem van huisvestingsvergunningen.

Woont u of wilt u wonen in een gemeente die geen huisvestingsverordening heeft? Dan kunt u zich melden bij een woningcorporatie. Ook de woningcorporatie kan eisen stellen, als u in aanmerking wilt komen voor een sociale huurwoning. Een corporatie kan bijvoorbeeld eisen stellen aan uw inkomen.