Komen ouderen en gehandicapten in aanmerking voor een huisvestingsvergunning?

Ook ouderen en gehandicapten komen in aanmerking voor een huisvestingsvergunning. Mogelijk komt u met voorrang in aanmerking voor een woning waarvoor een huisvestingsvergunnning vereist is. Dat is afhankelijk van de urgentiecriteria die uw gemeente hanteert.

Urgentiecriteria in huisvestingsverordening

Op grond van urgentiecriteria kunt u voorrang krijgen bij de toewijzing van een goedkope huurwoning of koopwoning. De gemeente kijkt daarbij bijvoorbeeld naar uw medische en sociale situatie. 

Welke criteria en regels uw gemeente precies hanteert, kunt u opzoeken in de gemeentelijke huisvestingsverordening. Hierin leest u of uw gemeente verplicht is om:

  • bepaalde woonruimten aan ouderen of gehandicapten toe te wijzen;
  • ouderen of gehandicapten met voorrang een woning toe te wijzen. 

Chronisch zieken en gehandicapten

Gemeenten mogen geen huisvestingsvergunning weigeren aan chronisch zieken en gehandicapten wegens de handicap of ziekte. Dat staat in de Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte.