Mag mijn verhuurder zonder mijn toestemming het complex waarin ik woon renoveren?

Wil uw verhuurder een woningcomplex van ten minste 10 woningen renoveren? Bijvoorbeeld om het dak van een flatgebouw te isoleren of de collectieve c.v.-installatie te vervangen? Dan heeft uw verhuurder daarvoor instemming nodig van 70% van de huurders. De verhuurder moet de renovatie schriftelijk aan de huurders voorstellen. U kunt bij een renovatievoorstel vragen om vermindering van de huurprijs. Ook kunt u het huurcontract opzeggen. Of u kunt een schadevergoeding vragen.

Redelijk voorstel renovatie

Doet de verhuurder u een redelijk voorstel voor renovatie van uw woning? Dan moet u de verhuurder de gelegenheid geven te renoveren. Bij een redelijk voorstel kijkt de verhuurder ook naar de belangen van de huurders.

Renovatie van 10 of meer woningen

Bestaat uw wooncomplex uit 10 of meer woningen of ruimten voor bedrijven? Dan is het renovatievoorstel redelijk wanneer minimaal 70% van de huurders het ermee eens is.

Renovatie minder dan 10 woningen

Gaat het om renovatie van minder dan 10 woningen? Of is minder dan 70% van de huurders het eens met het renovatieplan? Dan moet de verhuurder de rechter vragen om te oordelen over het renovatievoorstel. Vindt de rechter het renovatievoorstel redelijk, dan kunt u als huurder niets doen. Vindt de rechter het voorstel niet redelijk? Dan hoeft u de voorgestelde renovatie niet toe te staan.

Huurder stapt naar rechter

Stemde 70 % van de huurders in met het renovatievoorstel, maar bent u het er als huurder niet mee eens? Dan kunt u naar de rechter stappen. Dit kan binnen 8 weken na de brief van uw verhuurder. In deze brief staat dat minimaal 70% van de huurders het eens is met het voorstel.

Beslist de rechter dat het renovatievoorstel van de verhuurder redelijk is? Dan moet u de renovatie van de woning toestaan. Vindt de rechter het renovatievoorstel niet redelijk? Dan hoeft u de voorgestelde renovatie niet toe te staan.