Kan ik bezwaar maken tegen mijn huurverhoging?

U woont in een sociale huurwoning. Dan kunt u in sommige gevallen bezwaar maken tegen uw huurverhoging. U maakt dan bezwaar bij uw verhuurder. Het kan zijn dat u het samen niet eens wordt. Dan schakelt u de huurcommissie in. Of de rechter als u in een vrijesectorwoning woont.

Let op: vanaf 1 juli 2021 mag uw verhuurder de huur niet verhogen. Dit geldt tot 30 juni 2022.

Redenen voor bezwaar tegen huurverhoging sociale huurwoning

 • De huurverhoging is hoger dan de maximale huurverhoging.
 • Door de huurverhoging wordt uw huur hoger dan de maximale huur. Dit is de maximale huur volgens het puntensysteem.
 • In het voorstel voor huurverhoging staan fouten. Bijvoorbeeld een verkeerde prijs van uw huur. Of een verkeerde datum waarop uw huur start.
 • De huurverhoging volgt te snel op de vorige.
 • Uw inkomen is de reden voor de extra huurverhoging. In de volgende gevallen is een bezwaar mogelijk. Uw inkomen is in de afgelopen 2 jaar gedaald. In uw huishouden krijgt iemand AOW. Uw huishouden bestaan uit meer dan 3 personen. Of u bent chronisch ziek of heeft een handicap.
 •  U heeft geen voorstel voor huurverhoging gekregen. Of de verhuurder heeft het u te laat verstuurd. U moet de aankondiging minimaal 2 maanden van tevoren ontvangen. Is dat niet het geval? En maakt u daarom bezwaar? Dan verschuift de huurverhoging naar een later tijdstip.
 • Uw verhuurder gebruikt een woningrenovatie voor een huurverhoging. Maar u heeft hier geen toestemming voor gegeven. Bent u het hierom niet eens met de huurverhoging? Dan moet u binnen 3 maanden bezwaar maken bij de Huurcommissie.
 • De Huurcommissie heeft de huur tijdelijk lager gemaakt. Bijvoorbeeld om onderhoudsgebreken aan uw woning. En de verhuurder heeft deze nog niet aangepakt.
 • U heeft een procedure over onderhoudsgebreken lopen.
 • U betaalt all-in huur. De kale huur is dan niet bekend. Uitrekenen of de huurverhoging klopt is nu niet mogelijk.

Geen geldige redenen voor bezwaar tegen huurverhoging

 • De huurverhoging voldoet aan alle eisen.
 • Uw verhuurder doet geen onderhoud aan de woning. Bent u al begonnen aan een procedure over slecht onderhoud? Om uw huur te verlagen? Dan is bezwaar maken tegen de huurverhoging wel mogelijk.

Hoe bezwaar maken tegen huurverhoging.

Lees hoe u bezwaar kunt maken tegen de huurverhoging

Advies van Het Juridisch Loket over huurverhoging

Neem contact op met het Juridisch Loket voor advies.