Kan ik bezwaar maken tegen mijn huurverhoging?

U woont in een (sociale) huurwoning van een woningcorporatie of een andere verhuurder. Dan kunt u in sommige gevallen bezwaar maken tegen uw huurverhoging. U maakt dan bezwaar bij uw verhuurder. Het kan zijn dat u het samen niet eens wordt. Dan schakelt u of de verhuurder de Huurcommissie in.

Let op: vanaf 1 juli 2021 mag uw verhuurder de huur van uw sociale huurwoning niet verhogen. Dit geldt tot 30 juni 2022.

Maximale huurverhoging vrijesectorwoning

Woont u in een vrijesectorwoning (van een woningcorporatie of een andere verhuurder)? Dan is de maximale jaarlijkse huurverhoging vanaf 1 januari 2022 maximaal 3,3%. Vraagt uw verhuurder toch een hogere huurverhoging? Dan kunt u bezwaar maken bij de Huurcommissie.

Redenen voor bezwaar tegen huurverhoging sociale huurwoning

Deze redenen gelden in jaren dat er wel een jaarlijkse huurverhoging is toegestaan.
In 2021 is geen huurverhoging toegestaan. De maximale jaarlijkse huurverhoging is dus 0%. Wat de huurverhoging vanaf 1 juli 2022 mag zijn is nog niet vastgesteld.

Redenen voor bezwaar tegen huurverhoging sociale huurwoning:

 • De huurverhoging is hoger dan de maximale huurverhoging.
 • Door de huurverhoging wordt uw huur hoger dan de maximale huur. Dit is de maximale huur volgens het puntensysteem.
 • In het voorstel voor huurverhoging staan fouten. Bijvoorbeeld een verkeerde prijs van uw huur. Of een verkeerde datum waarop uw huur start.
 • De huurverhoging volgt te snel op de vorige.
 • Uw inkomen is de reden voor de extra huurverhoging. In de volgende gevallen is een bezwaar mogelijk. Uw inkomen is in de afgelopen 2 jaar gedaald. In uw huishouden krijgt iemand AOW. Uw huishouden bestaan uit meer dan 3 personen. Of u bent chronisch ziek of heeft een handicap.
 •  U heeft geen voorstel voor huurverhoging gekregen. Of de verhuurder heeft het u te laat verstuurd. U moet de aankondiging minimaal 2 maanden van tevoren ontvangen. Is dat niet het geval? En maakt u daarom bezwaar? Dan verschuift de huurverhoging naar een later tijdstip.
 • Uw verhuurder gebruikt een woningrenovatie voor een huurverhoging. Maar u heeft hier geen toestemming voor gegeven. Bent u het hierom niet eens met de huurverhoging? Dan moet u binnen 3 maanden bezwaar maken bij de Huurcommissie.
 • De Huurcommissie heeft de huur tijdelijk lager gemaakt. Bijvoorbeeld om onderhoudsgebreken aan uw woning. En de verhuurder heeft deze nog niet aangepakt.
 • U heeft een procedure over onderhoudsgebreken lopen.
 • U betaalt all-in huur. De kale huur is dan niet bekend. Uitrekenen of de huurverhoging klopt is nu niet mogelijk.

Heeft u een bezwaarschrift ingediend bij uw verhuurder? Maar wil uw verhuurder de huurverhoging toch doorzetten? Dan moet uw verhuurder een uitspraak van de huurcommissie vragen.

Geen geldige redenen voor bezwaar tegen huurverhoging sociale huurwoning

 • De huurverhoging voldoet aan alle eisen.
 • Uw verhuurder doet geen onderhoud aan de woning. Bent u al begonnen aan een procedure over slecht onderhoud? Om uw huur te verlagen? Dan is bezwaar maken tegen de huurverhoging wel mogelijk.

Reden voor bezwaar tegen huurverhoging vrijesectorhuurwoning

Voor jaarlijkse huurverhogingen in 2022: de huurverhoging is meer dan 3,3%.
Sinds 1 mei 2021 is de jaarlijkse huurverhoging voor vrijesectorwoningen beperkt tot maximaal inflatie + 1%. Dit geldt tot 1 mei 2024.
Voor de periode 1 januari 2022 tot 1 januari 2023 is de jaarlijkse huurverhoging maximaal 3,3% (2,3% inflatie + 1%).

Hoe bezwaar maken tegen huurverhoging sociale huurwoning

Lees hoe u bezwaar kunt maken tegen de huurverhoging

Hoe bezwaar maken tegen huurverhoging vrijesectorhuurwoning

U kunt bij uw verhuurder bezwaar maken tegen een te hoge huurverhoging. Wil de verhuurder de huurverhoging niet verlagen naar 2,4%? Dan kunt u tot vier maanden na de huurverhogingsdatum een uitspraak van de Huurcommissie vragen.

Advies van Het Juridisch Loket over huurverhoging

Neem contact op met het Juridisch Loket voor advies.