Wanneer krijg ik geen hogere huurverhoging bij een hoger inkomen?

Voor chronisch zieken of gehandicapten geldt geen inkomensafhankelijke hogere huurverhoging. U moet dan wel aan 1 van de voorwaarden voldoen.

Geen inkomensafhankelijke huurverhoging voor chronisch zieken en gehandicapten

Voor chronisch zieken en gehandicapten geldt geen inkomensafhankelijke hogere huurverhoging
Dat gaat om huishoudens die aan 1 van de volgende voorwaarden voldoen:

  • Iemand van uw huishouden ontvangt minimaal 1 jaar en minimaal 10 uur per week verpleging of verzorging thuis. 
  • Iemand van uw huishouden heeft een mantelzorgwaardering gekregen (mantelzorgcompliment door SVB). En een ander lid van uw huishouden krijgt de mantelzorg.
  • Iemand van uw huishouden heeft zorgindicatie voor verblijf in een verpleeghuis of verzorgingshuis.
  • Iemand van uw huishouden heeft een ADL-indicatie (hulp bij algemene dagelijkse levensverrichtingen).
  • Uw woning is aangepast op basis van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) of de Wet voorziening gehandicapten (de voorloper van de Wmo). U moet kunnen bewijzen dat de woning is aangepast aan de handicap van de persoon met de beschikking.
  • De huurder of een ander lid van dat huishouden is blind. Dit bewijst u met een verklaring van de huisarts of oogarts.

Bezwaar maken tegen inkomensafhankelijke hogere huurverhoging

Behoort u tot zo'n huishouden? En heeft uw verhuurder een inkomensafhankelijke hogere huurverhoging voorgesteld? Maak dan bezwaar tegen een inkomensafhankelijke hogere huurverhoging bij uw verhuurder.

Geen uitzondering meer voor grote huishoudens en AOW’ers sinds 2022

Er gold een uitzondering voor huishoudens met 4 of meer personen. En voor huishoudens met 1 of meer AOW-gerechtigden. Deze uitzondering geldt vanaf 2022 niet meer omdat:

  • de inkomensgrenzen voor alle huishoudens zijn verhoogd (ten opzichte van 2020);
  • voor meerpersoonshuishoudens hogere inkomensgrenzen gelden dan voor eenpersoonshuishoudens.
  • voor grote huishoudens de hogere inkomensgrenzen voor meerpersoonshuishoudens gelden. 

De nieuwe inkomensgrenzen zorgen dat huishoudens met een inkomen boven de betreffende grens, de toegestane hogere huurverhoging kunnen betalen. Ook AOW-gerechtigden. Want AOW’ers houden bij eenzelfde inkomen netto meer over dan mensen die nog niet de AOW-leeftijd hebben. Dat komt doordat zij minder inkomstenbelasting betalen in de eerste belastingschijf.