Hoe maak ik bezwaar tegen de huurverhoging voor mijn sociale huurwoning?

U bent het niet eens met de huurverhoging van uw sociale huurwoning. U maakt bezwaar bij uw verhuurder met een bezwaarschrift. Is de verhuurder het niet eens met uw bezwaar? Dan moet de verhuurder naar de Huurcommissie stappen. Of u maakt bezwaar door de huurverhoging niet te betalen.

Bezwaar tegen huurverhoging met bezwaarschrift

Huurt u een zelfstandige woning? Bijvoorbeeld een eengezinswoning, appartement, studio? Download een voorbeeldbrief bezwaar tegen jaarlijkse huurverhoging. Dat doet u op de website van Het Juridisch Loket.

Huurt u een kamer, woonwagen of standplaats? Download een voorbeeldbrief bezwaar tegen jaarlijkse huurverhoging. Dat doet u op de website van Het Juridisch Loket.

Lever het ingevulde bezwaarschrift in bij uw verhuurder (houd een kopie voor uzelf achter). Dat moet u doen vóór de dag dat de huurverhoging ingaat.

Bezwaar tegen huurverhoging door huurverhoging niet te betalen

Heeft u geen bezwaarschrift ingediend, maar betaalt u de huurverhoging ook niet? Dan moet uw verhuurder u (aangetekend) een herinneringsbrief sturen. Dat moet binnen 3 maanden na de datum van de huurverhoging.

Bent u het nog niet eens met de huurverhoging? Dan moet u de Huurcommissie om een uitspraak vragen. Die beoordeelt dan of de huurverhoging wel klopt. U moet de oude huur wel gewoon blijven betalen.

Let op: u moet de Huurcommissie inschakelen binnen 4 maanden. Gerekend vanaf datum dat de huurverhoging ingaat. Doet u dat u niet op tijd? Dan moet u de huurverhoging toch betalen.

De huurcommissie beschrijft de bezwaarprocedure tegen een huurverhoging

Wanneer bezwaar maken tegen huurverhoging

Lees in welke gevallen u bezwaar kunt maken tegen een huurverhoging. 

Uitleg in eenvoudige taal: klacht over de huurprijs

Zie ook de uitleg in eenvoudige taal op Steffie.nl: ik heb een klacht over de huurprijs.

Advies van Het Juridisch Loket over huurverhoging

Neem contact op met Het Juridisch Loket voor advies.