Hoe maak ik bezwaar tegen de huurverhoging voor mijn sociale huurwoning?

U bent het niet eens met de huurverhoging van uw sociale huurwoning. U maakt bezwaar bij uw verhuurder met een bezwaarschrift. Is de verhuurder het niet eens met uw bezwaar? Dan moet de verhuurder naar de Huurcommissie stappen. Of u maakt bezwaar door de huurverhoging niet te betalen.

Let op: vanaf 1 juli 2021 mag uw verhuurder de huur niet verhogen. Dit geldt tot 30 juni 2022.

Bezwaar tegen huurverhoging met bezwaarschrift

Download het bezwaarschrift jaarlijkse huurverhoging (2020). Dat doet u op de website van de Huurcommissie.

Bezwaar tegen huurverhoging door huurverhoging niet te betalen

Betaalt u de huurverhoging 3 maanden niet? Dan moet uw verhuurder u een herinneringsbrief sturen. Bent u het nog niet eens met de verhoging? Dan moet u de Huurcommissie om hulp vragen. Die beoordeelt dan of de huurverhoging wel klopt. U moet de oude huur wel gewoon blijven betalen.

Let op: u moet de Huurcommissie inschakelen binnen 4 maanden. Gerekend vanaf datum dat de huurverhoging ingaat. Doet u dat u niet op tijd? Dan moet u de huurverhoging alsnog betalen.

De huurcommissie beschrijft de bezwaarprocedure tegen een huurverhoging

Kan ik bezwaar maken tegen huurverhoging?

Lees in welke gevallen u bezwaar kunt maken tegen een huurverhoging. 

Advies van Het Juridisch Loket over huurverhoging

Neem contact op met Het Juridisch Loket voor advies.