Welke regels gelden er voor een huurverhoging?

U woont in een sociale huurwoning. Dan kan uw verhuurder elk jaar uw huur verhogen. De Rijksoverheid bepaalt met hoeveel procent.

Let op: vanaf 1 juli 2021 mag uw verhuurder de huur niet verhogen. Dit geldt tot 30 juni 2022.

Huurt u een vrijesectorwoning? Dan geldt sinds 1 mei 2021 een maximale huurverhoging.

Uw maximale huurverhoging hangt af van woning

Belangrijk voor uw maximale huurverhoging is het soort woonruimte dat u huurt. Zoals: 

 • een vrijesectorwoning;
 • een sociale huurwoning;
 • een kamer;
 • een woonwagen of woonwagenstandplaats.

Maximale huurverhoging vrije sector woning

Soms staat er in uw huurcontract een percentage. Met dit percentage verhoogt de verhuurder uw huur jaarlijks. Dit heet de indexeringsclausule.

Sinds 1 mei 2021 geldt een maximale huurverhoging van 2,4% voor de vrije sector. Binnenkort wordt bekendgemaakt wanneer deze ingaat. Vanaf die datum kunt u de komende drie jaar, een jaarlijkse huurverhoging verwachten. Bent u het niet eens met de huurverhoging? Neem dan contact op met de huurcommissie.

Huurverhoging na woningverbetering vrije sector woning 

Heeft uw verhuurder uw woning verbeterd? Dan mag de huurverhoging wel hoger zijn dan 2,4%. Huurverhogingen door woningverbetering staan los van de jaarlijkse huurverhoging. De huurverhoging moet in redelijke verhouding staan tot de kosten die de verhuurder heeft gemaakt. Bent u het niet eens met de huurverhoging? Neem dan contact op met de huurcommissie.

Controleer of u in een vrijesectorwoning woont.

Maximale huurverhoging sociale huurwoning

Er gelden 2 percentages voor de maximale huurverhoging van sociale huurwoningen:

 • 1 voor huishoudens met een lager inkomen. Het inkomen blijft dan onder de jaarlijkse inkomensgrens. Zie tabel.
 • 1 voor huishoudens met een hoger inkomen. Het inkomen is dan boven de jaarlijkse inkomensgrens. Zie tabel.
Maximale huurverhoging sociale huurwoning
Jaar Inkomensgrens (dit is het inkomen van 2 jaar terug. Genoemde grens in 2021 is dus eigenlijk uw inkomen in 2019) Maximale huurverhoging bij gezamenlijk inkomen lager dan  inkomensgrens (inclusief inflatie) Maximale huurverhoging bij gezamenlijk inkomen hoger dan inkomensgrens (inclusief inflatie)
2021 € 44.655 0,0% 0,0%
2020 € 43.574 5,1% 6,6%
2019 € 42.436 4,1% 5,6%
2018 € 41.056 3,9% 5,4%
2017 € 40.349 2,8% 4,3%

Uitzonderingen: toch laag percentage huurverhoging voor hogere inkomens

Is uw (gezamenlijke) inkomen hoger dan de inkomensgrens? Dan kon uw huur in 2017 tot en met 2020 omhoog met maximaal het hoge percentage. Maar dit geldt niet in de volgende gevallen:

 • Minstens 1 lid van uw huishouden krijgt AOW.
 • Uw huishouden bestaat uit 4 of meer personen.

Voor deze huishoudens stijgt de huur maximaal met het lage percentage.

Inkomen bij huurverhoging sociale huurwoning

Bij de huurverhoging geldt uw inkomen van 2 jaar geleden. Voor de huurverhoging in 2020 gold dus uw (gezamenlijke) inkomen uit 2018.

Huurverhoging kamer, woonwagen of woonwagenstandplaats

Huurt u een kamer, een woonwagen of een woonwagenstandplaats? Dan gelden de volgende maximale percentages voor uw huurverhoging.

Vanaf 1 juli 2021 mag uw verhuurder de huur niet verhogen. Dit geldt tot en met 30 juni 2022.

Maximale huurverhoging voor een kamer of woonwagen(standplaats)
jaar Maximale huurverhoging (inclusief inflatie)
2021 0,0%
2020 4,1%
2019 3,1%
2018 2,9%
2017 1,8%

Aantal keer dat de verhuurder uw huur mag verhogen

Uw verhuurder mag de huur niet onbeperkt verhogen. Alleen 1 keer in de 12 maanden. Dat is de regel. Meestal valt de huurverhoging op 1 juli. Er gelden wel een paar uitzonderingen. Daarbij maakt het uit of u in een vrijesectorwoning woont. Of in een sociale huurwoning.

Uitzondering aantal huurverhogingen bij vrijesectorwoning

Heeft uw verhuurder gezorgd voor verbeteringen aan uw woning? Dan mag hij uw huur na de verbetering verhogen. Dit staat dus los van de jaarlijkse huurverhoging.

Uitzonderingen aantal huurverhogingen bij sociale huurwoning

De regel is 1 huurverhoging in 12 maanden. Er zijn 3 uitzonderingen. Hierin kan de verhuurder uw huur vaker verhogen.

 1. U zit in het eerste jaar van uw huur
  Bijvoorbeeld: uw huur gaat op 1 december in. Dan mag uw verhuurder de huur op 1 juli verhogen. Daarna geldt de periode van 12 maanden weer. Van 1 juli 2021 tot en met 30 juni 2022 mag uw verhuurder de huur niet verhogen. Dus als uw huurcontract in 2021 ingaat, mag uw huurder per 1 juli 2022 de huur weer verhogen. 
 2. Er zat meer dan 12 maanden tussen de vorige huurverhogingen
  Kondigt uw verhuurder de huurverhoging te laat aan? Bijvoorbeeld de huurverhoging op 1 juli. Dan moet de verhuurder de huurverhoging uitstellen tot 1 september. Hierna mag de huur weer omhoog op 1 juli. Tussen de 2 vorige huurverhogingen zaten namelijk meer dan 12 maanden. Daardoor volgen de huurverhoging van 1 september en 1 juli elkaar juist sneller op. Van 1 juli 2021 tot en met 30 juni 2022 mag uw verhuurder de huur niet verhogen. Dus uw verhuurder mag de huur per 1 juli weer 2022 verhogen. 
 3. De verhuurder zorgt voor verbeteringen aan uw woning
  Deze huurverhoging staat los van de jaarlijkse huurverhoging. Ook in de periode van 1 juli 2021 tot en met 30 juni 2022. Stel: uw verhuurder brengt op 10 september verbeteringen aan. Dan mag hij uw huur op 1 oktober verhogen. En daarna is de jaarlijkse huurverhoging weer op 1 juli 2022.

Huurverhoging bekendmaken

Woont u in een sociale huurwoning? Dan moet uw verhuurder de huurverhoging vooraf aan u laten weten. Dat moet hij minimaal 2 maanden van tevoren doen. De aankondiging moet u via een brief krijgen.

Voor een vrijesectorwoning geldt geen vaste periode. De huur gaat automatisch omhoog zoals afgesproken in het contract.

Regels voor voorstel huurverhoging

In het voorstel voor huurverhoging moet het volgende staan.

 • De oude (kale huur) en de nieuwe huur.
 • De hoogte van de huurverhoging.
 • Verhoogt de verhuurder uw huur om uw inkomen? Dan moet de verhuurder een huishoudverklaring meesturen van de Belastingdienst.
 • De dag waarop de huurverhoging ingaat.
 • Hoe u bezwaar maakt tegen de huurverhoging.

Advies van Het Juridisch Loket over huurverhoging

Neem contact op met Het Juridisch Loket voor advies.