Welke regels gelden er voor een huurverhoging?

U woont in een sociale huurwoning. Dan kan uw verhuurder elk jaar uw huur verhogen. De Rijksoverheid bepaalt met hoeveel procent.

Let op: sinds 1 juli 2021 mag uw verhuurder de (kale) huur niet verhogen. Dit geldt tot en met 30 juni 2022. Wat de huurverhoging vanaf 1 juli 2022 mag zijn is nog niet vastgesteld.

Huurt u een vrijesectorwoning? Dan geldt sinds 1 mei 2021 een maximale huurverhoging.

Maximale huurverhoging vrijesectorwoning

Sinds 1 mei 2021 zit er een maximum aan de jaarlijkse huurverhoging voor een vrijesectorwoning. Dit geldt voor drie jaar. Dus tot 1 mei 2024.

De Rijksoverheid berekent dit maximum volgens de wet op de volgende manier: 1% plus de inflatie. Dat is het aantal procenten dat het geld minder waard is geworden.

Voor 2022 is de maximum huurverhoging voor een vrijesectorwoning 3,3%. Dat is 1% plus de inflatie van 2,3 %. De huurverhoging moet uw verhuurder wel met u afspreken in het huurcontract.

Huurverhoging mag niet hoger zijn dan maximum

De jaarlijkse (kale) huurverhoging mag niet hoger zijn dan het maximum (2022: 3,3%). Ook al staat er in uw huurcontract een hogere huurverhoging.

Bent u het niet eens met de huurverhoging? Neem dan contact op met de huurcommissie. 

Vanaf 1 mei 2021 mag een verhuurder:

 • geen hogere huurverhoging vragen dan het maximum; 
 • geen nieuw huurcontract aanbieden met een hogere (kale) huur voor uw huurwoning;
 • niet de huur opzeggen als u niet instemt met een hogere huur. 

Dit geldt vanaf 1 mei 2021 tot 1 mei 2024.

Huurverhoging na woningverbetering vrijesectorwoning 

Heeft uw verhuurder uw woning verbeterd? Dan mag de huurverhoging wel hoger zijn dan het maximum  (2022: 3,3%). Huurverhogingen door woningverbetering staan los van de jaarlijkse huurverhoging. Bent u het niet eens met de huurverhoging na woningverbetering? Neem dan contact op met de huurcommissie.

Controleer of u in een vrijesectorwoning woont.

Maximale huurverhoging sociale huurwoning

De maximale huurverhoging sociale huurwoning kende in de afgelopen jaren lage en hoge procenten:

 • 1 voor huishoudens met een lager inkomen. Het inkomen blijft onder het maximale inkomen voor sociale huurwoningen. Zie tabel.
 • 1 voor huishoudens met een hoger inkomen. Het inkomen is boven het maximale inkomen (inkomensgrens). Zie tabel.
Maximale huurverhoging sociale huurwoning
Jaar Inkomensgrens (dit is het inkomen van 2 jaar terug. Genoemde grens in 2021 is dus eigenlijk uw inkomen in 2019) Maximale huurverhoging bij gezamenlijk inkomen lager dan  inkomensgrens (inclusief inflatie) Maximale huurverhoging bij gezamenlijk inkomen hoger dan inkomensgrens (inclusief inflatie)
2021 € 44.655 0,0% 0,0%
2020 € 43.574 5,1% 6,6%
2019 € 42.436 4,1% 5,6%
2018 € 41.056 3,9% 5,4%
2017 € 40.349 2,8% 4,3%

Uitzonderingen: toch laag percentage huurverhoging voor hogere inkomens

Is uw (gezamenlijke) inkomen hoger dan de inkomensgrens? Dan steeg uw huur het meest (2017-2020). Dus met de hoge procenten. Maar dit gold niet in de volgende gevallen:

 • Minstens 1 lid van uw huishouden krijgt AOW.
 • Uw huishouden bestaat uit 4 of meer personen.

Voor deze huishoudens steeg de huur maximaal met het lage percentage.

Inkomen bij huurverhoging sociale huurwoning

Bij de huurverhoging geldt uw inkomen van 2 jaar terug. Voor 2020 gold dus uw (gezamenlijke) inkomen uit 2018.

Huurverhoging kamer, woonwagen of woonwagenstandplaats

Vanaf 1 juli 2021 mag uw verhuurder de (kale) huur niet verhogen. Dit geldt tot en met 30 juni 2022. Wat de huurverhoging vanaf 1 juli 2022 mag zijn is nog niet vastgesteld.

Maximale huurverhoging voor een kamer of woonwagen(standplaats)
jaar Maximale huurverhoging (inclusief inflatie)
2021 0,0%
2020 4,1%
2019 3,1%
2018 2,9%
2017 1,8%

Aantal keer dat de verhuurder uw huur mag verhogen

Uw verhuurder mag de huur niet onbeperkt verhogen. Alleen 1 keer in de 12 maanden. Dat is de regel. Meestal valt de huurverhoging op 1 juli. Er gelden wel een paar uitzonderingen. Daarbij maakt het uit of u in een vrijesectorwoning woont. Of in een sociale huurwoning.

Uitzondering aantal huurverhogingen bij vrijesectorwoning

Heeft uw verhuurder gezorgd voor verbeteringen aan uw woning? Dan mag hij uw huur na de verbetering verhogen. Dit staat dus los van de jaarlijkse huurverhoging.

Uitzonderingen aantal huurverhogingen bij sociale huurwoning

De regel is 1 huurverhoging in 12 maanden. Er zijn 3 uitzonderingen. Hierin kan de verhuurder uw huur vaker verhogen.

 1. U zit in het eerste jaar van uw huur
  Bijvoorbeeld: uw huur gaat op 1 december in. Dan mag uw verhuurder de huur op 1 juli verhogen. Daarna geldt de periode van 12 maanden weer. 
  Uw (kale) huur mag nu niet omhoog. Dit geldt van 1 juli 2021 tot en met 30 juni 2022. Gaat uw huurcontract in 2021 in? Dan mag uw huurder de huur verhogen. Vanaf 1 juli 2022.  
 2. Er zat meer dan 12 maanden tussen de vorige huurverhogingen
  Kondigt uw verhuurder de huurverhoging te laat aan? Dus niet voor 1 juli? Dan moet deze de huurverhoging uitstellen tot 1 september. 
  Hierna mag de huur weer omhoog op 1 juli. Tussen de 2 vorige huurverhogingen zaten namelijk meer dan 12 maanden. 
  Van 1 juli 2021 tot en met 30 juni 2022 mag uw verhuurder de (kale) huur niet verhogen. Dat mag pas weer vanaf 1 juli 2022. 

Huurverhoging bekendmaken

Woont u in een sociale huurwoning? Dan moet uw verhuurder de huurverhoging vooraf aan u laten weten. Dat moet hij van tevoren doen. En wel minimaal 2 maanden van tevoren. De aankondiging moet u via een brief krijgen.

Voor een vrijesectorwoning geldt geen vaste periode. De huur gaat automatisch omhoog zoals afgesproken in het contract. U hoeft geen hogere huurverhoging te betalen dan het maximum (2022: 3,3%). Ook al is dat afgesproken in het huurcontract.

Regels voor voorstel huurverhoging

In het voorstel voor huurverhoging moet het volgende staan.

 • De oude en de nieuwe (kale) huur.
 • De hoogte van de huurverhoging.
 • Verhoogt de verhuurder uw huur om uw inkomen? Dan moet de verhuurder een huishoudverklaring meesturen van de Belastingdienst.
 • De dag waarop de huurverhoging ingaat.
 • Hoe u bezwaar maakt tegen de huurverhoging.

Advies van Het Juridisch Loket over huurverhoging

Neem contact op met Het Juridisch Loket voor advies.

Kabinet-Rutte IV: sociale huur verlagen en huurtoeslag eenvoudiger

Het kabinet wil de sociale huur voor mensen met een lager inkomen verlagen. Ook wil het kabinet de huurtoeslag hervormen en eenvoudiger maken. Bijvoorbeeld door de maximale huurgrens af te schaffen. Het kabinet werkt deze plannen uit het coalitieakkoord ‘Omzien naar elkaar, vooruitkijken naar de toekomst’ nog verder uit.