Welke regels gelden er voor een huurverhoging?

Woont u in een sociale huurwoning of middenhuurwoning? Dan kan uw verhuurder elk jaar uw huur verhogen. De Rijksoverheid bepaalt met hoeveel procent de huur maximaal verhoogd mag worden. Huurt u een vrijesectorwoning? Dan geldt sinds 1 mei 2021 ook een maximale huurverhoging. Controleer of u in een vrijesectorwoning woont.

Maximale huurverhoging vrijesectorwoning

Tot 1 mei 2029 geldt een maximum aan de jaarlijkse huurverhoging. Voor 1 januari 2024 tot 1 januari 2025 is de maximum huurverhoging 5,5%. De huurverhoging moet uw verhuurder wel met u afgesproken hebben in het huurcontract. 

Huurverhoging mag niet hoger zijn dan maximum

Vanaf 1 mei 2021 mag een verhuurder:

 • niet meer huurverhoging vragen dan het maximum, ook al staat er een hoger bedrag in uw contract;
 • geen nieuw huurcontract aanbieden met een hogere (kale) huur voor uw huurwoning;
 • niet de huur opzeggen als u niet instemt met een hogere huur. 

Dit geldt vanaf 1 mei 2021 tot 1 mei 2029. Sinds 1 juli 2024 geldt dit ook voor ligplaatsen voor woonboten.

Bent u het niet eens met de huurverhoging? Neem dan contact op met de Huurcommissie. Of (vanaf 1 januari 2025) met uw gemeente.

Bekendmaking mogelijke huurverhoging vrijesectorwoning

De verhuurder hoeft de huurverhoging niet op een vast moment bekend te maken. De huur gaat automatisch omhoog, zoals afgesproken in het contract. U hoeft geen hogere huurverhoging te betalen dan het maximum. Ook al is dat wel afgesproken in het huurcontract.

Wat kunt u doen bij onjuiste huurverhoging vrijesectorwoning?

Wil uw verhuurder uw huur verhogen met meer dan 5,5% (in 2024)? En komt u er met uw verhuurder niet uit? Dan kunt u naar de Huurcommissie stappen. Dat kan tot 4 maanden na de huurverhogingsdatum.

Huurverhoging na woningverbetering vrijesectorwoning 

Heeft uw verhuurder uw woning verbeterd? Dan mag de huurverhoging wel hoger zijn dan het maximum (2024: 5,5%). Huurverhogingen door woningverbetering staan los van de jaarlijkse huurverhoging. Bent u het niet eens met de huurverhoging na woningverbetering? Neem dan contact op met de Huurcommissie.

Maximale huurverhoging sociale huurwoning of middenhuurwoning

Voor 2024 is de maximale huurverhoging voor een sociale huurwoning 5,8% of € 25 tot € 100. Dit bedrag of percentage hangt af van uw huidige huur of van uw inkomen.

Maximale huurverhoging sociale huurwoning die niet afhankelijk is van het inkomen

Woont u in een sociale huurwoning die een zelfstandige woning (zoals een eengezinswoning, appartement, studio of bungalow) is? Dan mag de maandhuur onafhankelijk van het inkomen per 1 juli 2024 maximaal verhoogd worden met:

 • 5,8% voor huren vanaf € 300;
 • € 25, als de huur onder de € 300 is. Zo kan uw verhuurder sneller een huurprijs vragen die beter bij de kwaliteit van de woning past.

Dit geldt alleen als de huur door de huurverhoging niet boven de maximale huur komt. Het woningwaarderingsstelsel bepaalt de huurprijs van uw woning. Hoe meer punten, hoe hoger de huur mag zijn.

Maximale huurverhoging sociale huurwoning die wel afhankelijk is van inkomen

Woont u in een sociale huurwoning die een zelfstandige woning (zoals een eengezinswoning, appartement, studio of bungalow) is? Dan mag de huurverhoging voor uw sociale huurwoning hoger zijn als u:

 • een huishouden heeft met een hoger middeninkomen: maximaal € 50 op de maandhuur;
 • een huishouden heeft met een hoog inkomen: maximaal € 100 op de maandhuur.

De inkomensgrenzen voor meerpersoonshuishoudens (2 of meer personen) zijn hoger dan die voor eenpersoonshuishoudens. Dat is omdat meerpersoonshuishoudens hogere vaste lasten en hogere kosten voor levensonderhoud hebben dan eenpersoonshuishoudens.

Huishouden van 1 persoon

Maximale huurverhoging eenpersoonshuishoudens per 1 juli 2024
Gezamenlijk inkomen 2022 Maximale huurverhoging
Lager (midden)inkomen € 52.753 of minder
 • Bij huur van € 300 of hoger: 5,8%
 • Bij huur lager dan € 300: € 25
Hoger middeninkomen € 52.754 – € 62.191 € 50
Hoog inkomen € 62.192 of meer € 100

Huishouden van 2 of meer personen

Maximale huurverhoging meerpersoonshuishoudens per 1 juli 2024
Gezamenlijk inkomen 2022 Maximale huurverhoging
Lager (midden)inkomen € 61.046 of minder
 • Bij huur van € 300 of hoger: 5,8%
 • Bij huur lager dan € 300: € 25
Hoger middeninkomen € 61.047 – € 82.921 € 50
Hoog inkomen € 82.922 of meer € 100

Let op: bij een meerpersoonshuishouden telt van inwonende kinderen die op 1 januari 2024 jonger zijn dan 23 jaar alleen het inkomen mee dat boven € 22.356 uitkomt (aftrek van € 22.356, maar uitkomst niet minder dan € 0).

De uitzondering voor huishoudens van 4 of meer personen en voor AOW-gerechtigden is in 2022 vervallen. Deze huishoudens kunnen vanaf 1 juli 2022 een hogere huurverhoging krijgen als hun inkomen daarvoor hoog genoeg is. 

Inkomen bij huurverhoging sociale huurwoning

Bij de huurverhoging geldt uw inkomen van 2 jaar terug. Voor 2024 geldt dus uw (gezamenlijke) inkomen uit 2022.

Huurverhoging kamer, woonwagen of woonwagenstandplaats

Huurt u een kamer, woonwagen of een woonwagenstandplaats? Dan mag de verhuurder de huur vanaf 1 juli 2024 met maximaal 5,8% verhogen. 

Maximale huurverhoging voor een kamer of woonwagen(standplaats)
Maximale huurverhoging
2024 5,8%
2023 3,1%
2022 2,3%
2021 0,0%
2020 4,1%

Aantal keer dat de verhuurder uw huur mag verhogen

Uw verhuurder mag de huur 1 keer in de 12 maanden verhogen. Meestal valt de huurverhoging op 1 juli.

Er zijn 3 uitzonderingen waarin de verhuurder uw huur vaker mag verhogen.

 1. U zit in het eerste jaar van uw huur

  Bijvoorbeeld: uw huur gaat op 1 december in. Dan mag uw verhuurder de huur op 1 juli verhogen. Daarna geldt de periode van 12 maanden weer. 
 2. Er zat meer dan 12 maanden tussen de vorige huurverhogingen

  Kondigt uw verhuurder de huurverhoging te laat aan? Dus niet voor 1 juli? Dan moet deze de huurverhoging uitstellen tot 1 september. 
  Hierna mag de huur weer omhoog op 1 juli. Tussen de 2 vorige huurverhogingen zaten namelijk meer dan 12 maanden. 
 3. Uw verhuurder heeft uw woning verbeterd

  Heeft uw verhuurder gezorgd voor verbeteringen aan uw woning? Dan mag die uw huur na de verbetering verhogen. Dit staat dus los van de jaarlijkse huurverhoging.

Huurverhoging sociale huurwoning bekendmaken

Woont u in een sociale huurwoning? Of een kamer, woonwagen of standplaats? Dan moet uw verhuurder de huurverhoging minimaal 2 maanden van tevoren aan u laten weten. De verhuurder moet u dat schriftelijk (per brief of e-mail) melden.

Regels voor voorstel huurverhoging

In het voorstel voor huurverhoging moet het volgende staan.

 • De oude en de nieuwe (kale) huur.
 • De hoogte van de huurverhoging.
 • Een schatting van het inkomen door de Belastingdienst. De verhuurder stuurt die schatting mee als deze uw huur verhoogt vanwege uw inkomen.
 • De dag waarop de huurverhoging ingaat.
 • De manier waarop u bezwaar kunt maken.

Wat kunt u doen bij onjuiste huurverhoging sociale huurwoning?

Woont u in een sociale huurwoning die een zelfstandige huurwoning is? Sinds 1 juli 2023 kunnen gemeenten in bepaalde gebieden een verhuurvergunning invoeren. Check dit bij uw gemeente. De verhuurder kan dan worden verplicht zich te houden aan het woningwaarderingsstelsel (puntenstelsel). Houdt de verhuurder zich hier niet aan? Dan kunt u dit melden bij uw gemeente. Los daarvan kunt u ook altijd contact opnemen met de Huurcommissie.

Advies van Het Juridisch Loket over huurverhoging

Neem contact op met Het Juridisch Loket voor advies.