Welke regels gelden er voor een huurverhoging?

Woont u in een sociale huurwoning? Dan kan uw verhuurder elk jaar uw huur verhogen. De Rijksoverheid bepaalt met hoeveel procent. Huurt u een vrijesectorwoning? Dan geldt sinds 1 mei 2021 een maximale huurverhoging. Controleer of u in een vrijesectorwoning woont.

Maximale huurverhoging vrijesectorwoning

Er geldt tot 1 mei 2024 een maximum aan de jaarlijkse huurverhoging. Voor 2023 is de maximum huurverhoging 4,1%. Eind 2023 wordt het maximum voor 2024 vastgesteld. De huurverhoging moet uw verhuurder wel met u afgesproken hebben in het huurcontract. 

Huurverhoging mag niet hoger zijn dan maximum

De jaarlijkse (kale) huurverhoging mag niet hoger zijn dan het maximum. Ook al staat er in uw huurcontract een hogere huurverhoging.

Bent u het niet eens met de huurverhoging? Neem dan contact op met de Huurcommissie. 

Vanaf 1 mei 2021 mag een verhuurder:

 • niet meer huurverhoging vragen dan het maximum; 
 • geen nieuw huurcontract aanbieden met een hogere (kale) huur voor uw huurwoning;
 • niet de huur opzeggen als u niet instemt met een hogere huur. 

Dit geldt vanaf 1 mei 2021 tot 1 mei 2024. Sinds 1 juli 2022 geldt dit ook voor ligplaatsen voor woonboten.

Huurverhoging na woningverbetering vrijesectorwoning 

Heeft uw verhuurder uw woning verbeterd? Dan mag de huurverhoging wel hoger zijn dan het maximum (2023: 4,1%). Huurverhogingen door woningverbetering staan los van de jaarlijkse huurverhoging. Bent u het niet eens met de huurverhoging na woningverbetering? Neem dan contact op met de Huurcommissie.

Bekendmaking mogelijke huurverhoging vrijesectorwoning

De verhuurder hoeft de huurverhoging niet op een vast moment bekend te maken. De huur gaat automatisch omhoog, zoals afgesproken in het contract. U hoeft geen hogere huurverhoging te betalen dan het maximum. Ook al is dat wel afgesproken in het huurcontract.

Maximale huurverhoging sociale huurwoning

Voor 2023 is de maximum huurverhoging voor een sociale huurwoning 3,1% of €25 tot €100. Dit bedrag of percentage hangt af van uw inkomen.

Maximale huurverhoging sociale huurwoning die niet afhankelijk is van het inkomen

Woont u in een sociale huurwoning die een zelfstandige woning (zoals een eengezinswoning, appartement, studio of bungalow) is? Dan mag de maandhuur onafhankelijk van het inkomen per 1 juli 2023 maximaal verhoogd worden met:

 • 3,1% voor huren vanaf € 300;
 • € 25, als de huur onder de € 300 is. Zo kan uw verhuurder sneller een huurprijs vragen die beteer bij de kwaliteit van de woning past.

Dit geldt alleen als de huur door de huurverhoging niet boven de maximale huur komt. Het woningwaarderingsstelsel bepaalt de huurprijs van uw woning. Hoe meer punten, hoe hoger de huur mag zijn.

Maximale huurverhoging sociale huurwoning die wel afhankelijk is van inkomen

Woont u in een sociale huurwoning die een zelfstandige woning (zoals een eengezinswoning, appartement, studio of bungalow) is? En heeft u met uw huishouden een gezamenlijk hoger (midden)inkomen? Dan mag de huurverhoging voor uw sociale huurwoning hoger zijn:

 • voor huishoudens met een hoger middeninkomen: maximaal € 50 op de maandhuur;
 • voor huishoudens met een hoog inkomen: maximaal € 100 op de maandhuur.

De inkomensgrenzen voor meerpersoonshuishoudens (2 of meer personen) zijn hoger dan die voor eenpersoonshuishoudens. Dat is omdat meerpersoonshuishoudens hogere vaste lasten en kosten voor levensonderhoud hebben dan eenpersoonshuishoudens.

Huishouden van 1 persoon

Maximale huurverhoging eenpersoonshuishoudens per 1 juli 2023
Gezamenlijk inkomen 2021 Maximale huurverhoging
Lager (midden)inkomen € 48.836 of minder
 • Bij huur van € 300 of hoger: 3,1%
 • Bij huur lager dan € 300: € 25
Hoger middeninkomen € 48.836 – € 57.573 € 50
Hoog inkomen € 57.573 of meer € 100

Huishouden van 2 of meer personen

Maximale huurverhoging meerpersoonshuishoudens per 1 juli 2023
Gezamenlijk inkomen 2021 Maximale huurverhoging
Lager (midden)inkomen € 56.513 of minder
 • Bij huur van € 300 of hoger: 3,1%
 • Bij huur lager dan € 300: € 25
Hoger middeninkomen € 56.513 – € 76.764 € 50
Hoog inkomen € 76.764 of meer € 100

Let op: bij een meerpersoonshuishouden wordt van inwonende kinderen die op 1 januari 2023 jonger zijn dan 23 jaar alleen het inkomen meegeteld dat boven € 21.835 uit komt (aftrek van € 21.835, maar uitkomst niet minder dan € 0).

De uitzondering voor huishoudens van 4 of meer personen en voor AOW-gerechtigden is vervallen. Deze huishoudens kunnen vanaf 1 juli 2022 een hogere huurverhoging krijgen als hun inkomen daarvoor hoog genoeg is. 

Inkomen bij huurverhoging sociale huurwoning

Bij de huurverhoging geldt uw inkomen van 2 jaar terug. Voor 2023 geldt dus uw (gezamenlijke) inkomen uit 2021.

Huurverhoging kamer, woonwagen of woonwagenstandplaats

Huurt u een kamer, woonwagen of een woonwagenstandplaats? Dan mag de verhuurder de huur vanaf 1 juli 2023 met maximaal 3,1% verhogen. 

Maximale huurverhoging voor een kamer of woonwagen(standplaats)
Maximale huurverhoging (inclusief inflatie)
2023 3,1%
2022 2,3%
2021 0,0%
2020 4,1%

Aantal keer dat de verhuurder uw huur mag verhogen

Uw verhuurder mag de huur niet onbeperkt verhogen. Alleen 1 keer in de 12 maanden. Dat is de regel. Meestal valt de huurverhoging op 1 juli.

Er zijn 3 uitzonderingen. Hierin kan de verhuurder uw huur vaker verhogen.

 1. U zit in het eerste jaar van uw huur

  Bijvoorbeeld: uw huur gaat op 1 december in. Dan mag uw verhuurder de huur op 1 juli verhogen. Daarna geldt de periode van 12 maanden weer. 
 2. Er zat meer dan 12 maanden tussen de vorige huurverhogingen

  Kondigt uw verhuurder de huurverhoging te laat aan? Dus niet voor 1 juli? Dan moet deze de huurverhoging uitstellen tot 1 september. 
  Hierna mag de huur weer omhoog op 1 juli. Tussen de 2 vorige huurverhogingen zaten namelijk meer dan 12 maanden. 
 3. Uw verhuurder heeft uw woning verbeterd

  Heeft uw verhuurder gezorgd voor verbeteringen aan uw woning? Dan mag hij uw huur na de verbetering verhogen. Dit staat dus los van de jaarlijkse huurverhoging.

Huurverhoging bekendmaken

Woont u in een sociale huurwoning? Dan moet uw verhuurder de huurverhoging vooraf aan u laten weten. Dat moet hij van tevoren doen. En wel minimaal 2 maanden van tevoren. De aankondiging moet u via een brief krijgen.

Regels voor voorstel huurverhoging

In het voorstel voor huurverhoging moet het volgende staan.

 • De oude en de nieuwe (kale) huur.
 • De hoogte van de huurverhoging.
 • Een inkomensindicatie van de Belastingdienst. De verhuurder stuurt die indicatie mee als deze uw huur verhoogt om uw inkomen.
 • De dag waarop de huurverhoging ingaat.
 • De manier waarop u bezwaar kunt maken.

Wat kunt u doen bij onjuiste huurverhoging?

Woont u in een sociale huurwoning die een zelfstandige huurwoning is? Sinds 1 juli 2023 kunnen gemeenten in bepaalde gebieden een verhuurvergunning invoeren. Check dit bij uw gemeente. De verhuurder kan dan worden verplicht zich te houden aan het woningwaarderingsstelsel (puntenstelsel). Houdt de verhuurder zich hier niet aan? Dan kunt u dit melden bij uw gemeente. Los daarvan kunt ook altijd naar de Huurcommissie stappen.

Advies van Het Juridisch Loket over huurverhoging

Neem contact op met Het Juridisch Loket voor advies.