Hoeveel huur betaal ik maximaal voor mijn woning?

Hoeveel huur u betaalt, staat in uw huurcontract. Hoe hoog die (kale) huur mag zijn hangt af van hoe goed uw huurwoning is. U rekent zelf uit of u niet te veel huur betaalt. Dat kan met de huurprijscheck. Betaalt u te veel? Maak dan bezwaar.

Huurcontract: sociale huurwoning of vrijesectorwoning

Uw huurcontract is in 2021 ingegaan. Is de kale huur €752,33 of lager? Dan huurt u een sociale huurwoning. In 2021 is € 752,33 de maximale huur voor een sociale huurwoning. Dat heet liberalisatiegrens.

Is uw huurcontract in 2021 ingegaan. En is uw huur hoger dan €752,33? Dan heeft u een vrijesectorwoning. Voor een vrijesectorwoning is er geen maximale huur. De verhuurder mag vragen wat hij wil.

Is uw huur voor 2021 ingegaan? Doe dan een check om te weten of u in een sociale huurwoning woont. Of juist in de vrije sector. 

Beginhuur vrijesectorwoning testen binnen 6 maanden

Huurt u nog geen 6 maanden een vrijesectorwoning? Dan kunt u de Huurcommissie uw huur laten controleren.

Heeft u een tijdelijk contract? Dan heeft u langer de tijd om  uw huur te laten controleren. Tot een half jaar na het einde van uw tijdelijk contract.

Huur controleren sociale huurwoning

Huurt u een sociale huurwoning? Dan kunt u uw huur altijd laten controleren.

Puntenaantal bepaalt de maximale huur

Uw woning krijgt punten. Bijvoorbeeld:

  • voor de oppervlakte van de woning;
  • voor de zuinigheid met energie (energieprestatie);
  • voor de WOZ-waarde. Dat is de waarde van uw woning. De gemeente bepaalt die elk jaar.

Het totaal aantal punten bepaalt de maximale huur van uw sociale huurwoning. Hoe meer punten, hoe hoger de huur.

Er zijn aparte puntentellingen voor:

  • zelfstandige woningen
  • onzelfstandige woningen (kamers)
  • woonwagens en woonwagenstandplaatsen.

Zelf huur sociale huurwoning controleren (huurprijscheck)

U controleert zelf of uw huur redelijk is. Of dat u te veel huur betaalt voor uw huurwoning. Dat doet u met de Huurprijscheck. Die geeft aan hoeveel punten uw woning of kamer heeft.

Verschil kale huur en all-in huur

Betaalt u kale huur? Of all-in huur? Bij all-in huur moet u eerst uw huur laten splitsen. Pas dan kunt u uw maximale huur controleren.

Kale huur

Kale huur is de huur van uw woning. Zonder bijkomende kosten voor bijvoorbeeld gas en licht.

All-in huur

All-in huur is de kale huur samen met bijkomende kosten. Voor bijvoorbeeld schoonmaak en tuinonderhoud (servicekosten). Of voor gas en elektriciteit.

Bij een all-in-prijs is niet afgesproken welk deel van die all-in-prijs voor de huur is en welk deel voor de servicekosten en/of nutsvoorzieningen. Er is dus niet bekend hoe hoog de kale huur is. Daardoor kan niet bepaald worden of de kale huur boven de op de ingangsdatum geldende liberalisatiegrens lag of niet.

Kijk in uw huurcontract wat voor soort huur u betaalt.

Splitsen all-in huur

Betaalt u all-in huur? En wilt u weten of uw (kale) huur te hoog is? Vraag aan de verhuurder om de huur te splitsen. In kale huur en bijkomende kosten.

Komt u er met uw verhuurder niet uit? Vraag dan de Huurcommissie om uw all-in-huur te splitsen.

Weet u uw kale huur? Controleer dan uw maximale huur. Met de Huurprijscheck.

Bezwaar maken tegen hoge huur sociale huurwoning

Is de (kale) huur van uw sociale huurwoning te hoog volgens de Huurprijscheck?  Vraag aan de verhuurder of uw huur omlaag kan.

Werkt die niet mee? Vraag de Huurcommissie  om een uitspraak over huurverlaging.

Bezwaar maken tegen hoge huur vrijesectorwoning

Voor woningen in de vrije sector geldt geen maximale huur. U mag uw verhuurder vragen uw huur te verlagen. Uw verhuurder hoeft niet mee te werken. Komt u er met elkaar niet uit? Dan kunt u de rechter vragen uw huur te verlagen.

Advies Huurcommissie aan huurder vrijesectorwoning

U huurt een vrijesectorwoning en heeft een klacht. Bijvoorbeeld over uw huur. Dan kunt u ook de Huurcommissie om advies vragen. Voorwaarde is wel dat u dat met uw verhuurder heeft afgesproken. U kunt deze afspraak in uw huurcontract laten zetten.