Hoeveel huur betaal ik maximaal voor mijn woning?

Hoeveel huur u betaalt, staat in uw huurcontract. Hoe hoog die (kale) huur mag zijn, hangt af van hoe goed uw huurwoning is. Zaken als locatie en grootte van uw woning tellen daar bijvoorbeeld in mee. Met de huurprijscheck rekent u zelf uit of u niet te veel huur betaalt.

Let op: hoeveel huur u maximaal betaalt, hangt onder meer af van of u in een zelfstandige of onzelfstandige woning woont of in een woonwagen. 

Huurcontract voor zelfstandige woningen: sociale huurwoning, middenhuurwoning of vrijesectorwoning

 • Sociale huurwoning
  Huurt u een sociale huurwoning? En is uw huurcontract op of na 1 januari 2024 ingegaan? Dan is de maximale (kale) huur € 879,66 (in 2024). 
 • Middenhuurwoning
  Huurt u een middenhuurwoning (woning van 144 tot met 186 punten) en is uw huurcontract afgesloten op of na 1 juli 2024? Dan is de maximale (kale) huur € 1157,95 (in 2024).
 • Vrijesectorwoning
  Huurt u een vrijesectorwoning (woning met 187 of meer punten) of een middenhuurwoning waarvan het huurcontract is afgesloten vóór 1 juli 2024? Dan geldt er geen maximale huurprijs en mag de verhuurder zelf de huurprijs bepalen.

Voor contracten die vóór 1 juli 2024 zijn getekend, gelden soms andere (overgangs)regels, zie ismijnhuurteduur.nl

Is uw huur vóór 2024 ingegaan? Doe dan een check om te weten of u in een sociale huurwoning woont. Of juist in de vrije sector. 

Beginhuur vrijesectorwoning testen (tot en na 6 maanden)

Puntenaantal bepaalt de maximale huur

Uw zelfstandige woning krijgt punten. Bijvoorbeeld:

 • voor de oppervlakte van de woning;
 • voor de zuinigheid met energie (energieprestatie);
 • voor de WOZ-waarde. Dat is de waarde van uw woning. De gemeente bepaalt die waarde elk jaar.

Het totaal aantal punten bepaalt de maximale huur van uw sociale- of middenhuurwoning. Hoe meer punten, hoe hoger de huur.

Er zijn aparte puntentellingen voor:

 • zelfstandige woningen (eengezinswoningen, appartementen, studio's, en dergelijke)
 • onzelfstandige woningen (kamers). 
 • woonwagens en woonwagenstandplaatsen. Deze krijgen geen punten voor de WOZ-waarde.

Zelf huur huurwoning controleren (huurprijscheck)

U kunt zelf controleren of uw huur redelijk is. Of dat u te veel huur betaalt voor uw huurwoning. Dat doet u met de Huurprijscheck. Die geeft aan hoeveel punten uw woning heeft. Ook ziet u wat de maximale huurprijs is.

Verschil kale huur en all-in huur

Betaalt u kale huur of all-in huur? Bij all-in huur moet u eerst uw huur laten splitsen van bijkomende kosten voor bijvoorbeeld gas en licht.

Kale huur

Kale huur is de huur van uw woning. Zonder bijkomende kosten voor bijvoorbeeld gas en licht.

All-in huur

All-in huur is de kale huur samen met bijkomende kosten. Voor bijvoorbeeld schoonmaak en tuinonderhoud (servicekosten). Of voor gas en elektriciteit.

Bij een all-in prijs is niet afgesproken welk deel van die all-in-prijs voor de huur is en welk deel voor de servicekosten en/of nutsvoorzieningen. Er is dus niet bekend hoe hoog de kale huur is. En of deze onder de geldende maximale huur zit.

Kijk in uw huurcontract of u kale huur of all-in huur betaalt.

Splitsen all-in huur

Betaalt u all-in huur? En wilt u weten of uw (kale) huur te hoog is? Vraag aan de verhuurder om de huur te splitsen in kale huur en bijkomende kosten.

Komt u er met uw verhuurder niet uit? Vraag dan de Huurcommissie om uw all-in-huur te splitsen.

Weet u uw kale huur? Controleer dan uw maximale huur met de Huurprijscheck.

Bezwaar maken tegen hoge huur van een sociale of middenhuurwoning

Heeft u een sociale of middenhuurwoning en is de (kale) huur te hoog volgens de Huurprijscheck? Of is de (kale) huur van uw kamer, woonwagen of standplaats te hoog? Vraag dan aan de verhuurder of uw huur omlaag kan.

Werkt uw verhuurder niet mee? Vraag de Huurcommissie om de huurprijs te beoordelen. Vanaf 1 januari 2025 kunt u ook uw gemeente om hulp vragen. Wil de verhuurder uw huur niet verlagen? Dan kan de gemeente een boete opleggen.

Ook kan het zijn dat uw verhuurder een verhuurvergunning van de gemeente nodig heeft om uw woning te mogen verhuren. Als dit zo is, kunt u ook uw gemeente vragen om uw huur te beoordelen.

Bezwaar maken tegen te hoge huurverhoging sociale huurwoning

Vraagt uw verhuurder een te hoge huurverhoging van uw sociale huurwoning? Dan kunt u daartegen bezwaar maken bij uw verhuurder. Wil uw verhuurder de huurverhoging dan toch doorzetten? Dan moet hij een uitspraak van de Huurcommissie vragen.

Heeft uw verhuurder een verhuurvergunning van de gemeente nodig om uw woning te mogen verhuren? Dan kunt u uw gemeente vragen om de huurverhoging te beoordelen.

Bezwaar maken tegen te hoge huurverhoging vrije sector

Uw verhuurder mag de huur jaarlijks verhogen. Maar daarvoor geldt een maximum. Voor 2023 was de huurverhoging maximaal 4,1%. Voor 2024 is de huurverhoging maximaal 5,5%.

Vraagt uw verhuurder een hogere huurverhoging en komt u er samen niet uit? Dan kunt u een uitspraak van de Huurcommissie vragen.

Advies Huurcommissie aan huurder vrijesectorwoning

Huurt u een vrijesectorwoning en heeft u een klacht? Bijvoorbeeld over uw servicekosten of onderhoudsgebreken? Dan kunt u ook de Huurcommissie om advies vragen. Voorwaarde is wel dat u dat met uw verhuurder heeft afgesproken. U kunt deze afspraak in uw huurcontract laten zetten.

Is uw huurcontract op of na 1 juli 2024 afgesloten? Dan kunt u de Huurcommissie altijd vragen om de afrekening van uw servicekosten te controleren. Ook als dat niet in uw huurcontract staat. 

Uitleg in eenvoudige taal: klacht over de huurprijs

Zie ook de uitleg in eenvoudige taal op Steffie.nl: ik heb een klacht over de huurprijs.