Woon ik in een sociale-huurwoning of een vrije-sectorwoning?

Geef antwoord op maximaal 4 vragen. Zo weet u of u een sociale-huurwoning heeft of een woning in de vrije sector.

Om de vragen te beantwoorden heeft u nodig:

  •     de ingangsdatum van uw huurcontract;
  •     de (kale) huurprijs die in uw huurcontract staat.

Voer uw gegevens in en bekijk of u in een sociale- of vrije-sectorhuurwoning woont.

Vraag 1: Woont u in een zelfstandige woning?
Een zelfstandige woning heeft een eigen toegang en eigen keuken en toilet.
Heeft u een zelfstandige woning? Ga dan verder met vraag 2.
Heeft u een (studenten)kamer, woonwagen of standplaats? Dan heeft u sociale-huurwoning.
Vraag 2: Wanneer ging uw huurcontract in?
Bekijk uw oorspronkelijke huurcontract en controleer de ingangsdatum van de huurovereenkomst.
Ging uw huurcontract in vóór 1 juli 1989? Dan heeft u een sociale-huurwoning.
Ging uw huurcontract in tussen 1 juli 1989 en 1 juli 1994? Ga dan verder met vraag 3.
Ging uw huurcontract in na 1 juli 1994? Ga dan verder met vraag 4.
Vraag 3: Was u de 1e bewoner?
Geef aan of u inderdaad de 1e bewoner was of dat er ook vóór u al iemand op het adres woonde.
Was u inderdaad de 1e bewoner? Ga dan verder met vraag 4.
Was u niet de 1e bewoner? Dan heeft u een sociale-huurwoning.
Vraag 4: Hoeveel huur betaalde u de 1e maand?
Ga hierbij uit van de kale huurprijs uit uw huurcontract. Als de Huurcommissie of rechter later een lagere beginhuur heeft vastgesteld, dan moet u dat bedrag aanhouden. Is de kale huurprijs niet bekend (omdat u een all-in huurprijs betaalt)? Dan heeft u een sociale-huurwoning. Kijk in de tabel Huurliberalisatiegrenzen of de kale huurprijs meer of minder was dan de in dat jaar geldende huurlibralisatiegrens.
Was de kale huur hoger dan de toenmalige liberalisatiegrens? Dan heeft u een vrije-sectorwoning.
Was de kale huur lager dan de toenmalige liberalisatiegrens? Dan heeft u een sociale-huurwoning.
Tabel Huurliberalisatiegrenzen
Jaargang Huurprijs
2020 meer dan € 737,14
2019 meer dan € 720,42
2018 meer dan € 710,68
2017 meer dan € 710,68
2016 meer dan € 710,68
2015 meer dan € 710,68
2014 meer dan € 699,48
2013 meer dan € 681,02
2012 meer dan € 664,66
2011 * meer dan € 652,52
2010 meer dan € 647,53
2009 meer dan € 647,53
2008 meer dan € 631,73
2007 meer dan € 621,78
2006 meer dan € 615,01
2005 meer dan € 604,72
2004 meer dan € 597,54
2003 meer dan € 585,24
2002 meer dan € 565,44
2001 meer dan ƒ 1.193,00 (€ 541,36)
2000 meer dan ƒ 1.149,00 (€ 521,39)
1999 meer dan ƒ 1.107,00 (€ 502,33)
1998 meer dan ƒ 1.085,00 (€ 492,35)
1997 meer dan ƒ 1.085,00 (€ 492,35)
1996 meer dan ƒ 1.047,92 (€ 475,53)
1995 meer dan ƒ 1.007,50 (€ 457,18)
1994 meer dan ƒ 963,75 (€ 437,33)
Van 1989 tot 1994 gold de liberalisatiegrens alleen voor nieuwbouwwoningen
1993 meer dan ƒ 913,33 (€ 414,45)
1992 meer dan ƒ 865,42 (€ 392,71)
1991 meer dan ƒ 820,00 (€ 372,10)
1990 meer dan ƒ 775,00 (€ 351,68)
1989 gelijk aan of meer dan  ƒ 750,00 (€ 340,34)
Tot 1 juli 1989 sociale-huurwoning
* Tot 2011 liep de liberalisatiegrens van 1 juli in een bepaald jaar tot 1 juli in het volgende jaar. Sinds 1 januari 2011 loopt een jaargang van de huurliberalisatie van 1 januari tot 1 januari.

Ik heb de test gedaan. En nu?

U weet nu wat voor woning u heeft: sociale huur of vrije sector. Dat is belangrijk omdat de regels voor sociale-huurwoningen en vrije-sectorwoningen verschillen. Denk bijvoorbeeld aan: