Moet ik mijn huurwoning in oude staat herstellen bij het einde van het huurcontract?

U hoeft veranderingen aan de woning waarvoor u toestemming had van de verhuurder, niet ongedaan te maken. Dat hoeft alleen als de rechter dat heeft bepaald. Wilt u zelf de veranderingen ongedaan maken? Dan moet u de woning in dezelfde staat opleveren als toen u erin kwam. Uitgangspunt daarbij is de opnamestaat. Dit is een beschrijving van hoe de woning was bij het begin van de huur.

Geen opnamestaat aanwezig

Het kan zijn dat er bij het begin van de huur geen beschrijving van de woning is opgemaakt. De staat waarin u de woning oplevert, moet dan dezelfde zijn als bij het begin van het huurcontract. Bij onenigheid moet de verhuurder aantonen dat u de woning in een andere staat heeft opgeleverd.

Huurcontract afgesloten vóór 1 augustus 2003

De regels voor het herstellen in de oude staat gelden alleen voor huurcontracten die zijn afgesloten op of na 1 augustus 2003.

Is uw contract van vóór deze datum? Dan moet u de woning in goede staat opleveren. In 2 gevallen hoeft u de woning niet in goede staat op te leveren:

  • als u kunt bewijzen dat de woning niet in goede staat was toen u er ging wonen;
  • als u de woning oplevert volgens een opgestelde opnamestaat.

Voor vragen of onduidelijkheden over de oplevering van uw huurwoning, kunt u terecht bij het Juridisch Loket.