Mag ik een traplift of verhoogd toilet laten plaatsen?

Wilt u een lift langs de trap laten plaatsen? Of een verhoogd toilet? U heeft daarvoor toestemming nodig van uw verhuurder. Behalve als u daarvoor een vergoeding krijgt. Vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) of de Wet langdurige zorg (Wlz).

Vergoeding traplift of verhoogd toilet via Wmo

U hebt een handicap. U kunt bijvoorbeeld niet zelf meer de trap op. Dan kunt u een vergoeding krijgen voor een aanpassing aan uw woning. Bijvoorbeeld voor  een lift langs de trap. Of een verhoogd toilet.

Vergoeding traplift of verhoogd toilet via Wlz

Heeft u een Wlz-indicatie en krijgt u zorg thuis? Dan kunt u een vergoeding krijgen voor een aanpassing aan uw woning. Bijvoorbeeld voor een lift langs de trap of verhoogd toilet. Vraag hiernaar bij uw gemeente.

Toestemming verhuurder nodig voor aanpassingen woning

Krijgt u geen vergoeding voor woningaanpassingen? Bijvoorbeeld omdat u nu nog geen ernstige klachten heeft. Maar wilt u uw woning alvast aanpassen voor de toekomst? Bijvoorbeeld met een verhoogd toilet. Dan moet u schriftelijk toestemming vragen aan uw verhuurder.

De verhuurder mag de aanpassing weigeren. Dit mag als de woning door de aanpassingen moeilijker te verhuren is. Of als de woning in waarde daalt.

Huurverhoging mogelijk na renovatie woning

Renoveert de verhuurder de woning zelf? Dan mag hij de huur verhogen. De huurders moeten dan wel toestemming geven voor de renovatie.

Woningaanpassingen bij verhuizing

U verhuist? Dan hoeft u aanpassingen aan uw woning niet terug te draaien. Behalve als u van de verhuurder geen aanpassingen mocht doen.