Ik wil mijn huurwoning verbouwen. Heb ik toestemming van mijn verhuurder nodig?

U mag niets verbouwen aan uw huurwoning of kamer zonder schriftelijke toestemming van de verhuurder. U mag ook niets veranderen aan de buitenkant van de woning zonder toestemming. Kunt u zelf de veranderingen bij het einde van het huurcontract zonder al te veel kosten ongedaan maken? Dan is geen toestemming nodig.

Toestemming verhuurder nodig voor renovatie

Voor renovatie (woningverbetering) heeft u altijd toestemming nodig van de verhuurder. Bijvoorbeeld als u een nieuwe keuken of een aanbouw wilt aanbrengen. Ook als de veranderingen niet nadelig zijn voor de verhuurbaarheid of waarde van de woning heeft u toestemming nodig. Maak vooraf duidelijke afspraken met de verhuurder. Ook over eventuele vergoeding van de kosten. De verhuurder moet binnen 8 weken reageren op uw verzoek.

Hij mag alleen in de volgende gevallen weigeren:

  • als de veranderingen de huurwoning minder verhuurbaar maken;
  • als de woning erdoor in waarde daalt.

Veranderingen aan de buitenkant

De verhuurder mag u weigeren om veranderingen aan de buitenkant van de woning aan te brengen. Zelfs als u de veranderingen zonder veel kosten kunt verwijderen, zoals bij het plaatsen van een schotelantenne. Dit geldt voor huurcontracten na 1 augustus 2003.

Huurde u de woning al voor 1 augustus 2003? Dan gelden de afspraken hierover die in het huurcontract staan.

Verhuurder geeft geen toestemming

Geeft de verhuurder u geen toestemming? Dan kunt u naar de rechter gaan en toestemming vragen om de veranderingen aan te brengen. In de volgende gevallen kan de rechter u toestemming geven:

  • als de veranderingen nodig zijn voor het gebruik van de woning;
  • als de veranderingen het woongenot verhogen.

Houdt u er rekening mee dat:

  • bezwaren van de verhuurder zwaar wegen voor de rechter;
  • de rechter u kan verplichten de wijzigingen ongedaan te maken aan het einde van de huurovereenkomst.

Vergoeding bij einde huurovereenkomst

Bij het einde van de huurovereenkomst kunt u uw verhuurder een vergoeding vragen. Dit is een bedrag voor de veranderingen die toegestaan waren en niet ongedaan zijn te maken. Stijgt de waarde van de woning door de veranderingen die u heeft gedaan? Dan kunt u een vergoeding afdwingen via de rechter.