Wat wordt met mijn inkomen meegerekend bij de toewijzing van een sociale-huurwoning?

Bij de toewijzing van een sociale-huurwoning kijkt een woningcorporatie naar het huishoudinkomen van u en uw eventuele partner. Uitgegaan wordt van het 'verzamelinkomen' zoals de Belastingdienst dat hanteert.

Berekening huishoudinkomen

Bij de berekening van uw huishoudinkomen wordt uitgegaan van het geregistreerde inkomen dat de Belastingdienst gebruikt. Op uw aanslag heet dit inkomen uw verzamelinkomen. Hieronder vallen:

 • inkomen uit werk en woning;
 • inkomen uit dividend en aandelen;
 • inkomen uit sparen en beleggen.

Het inkomen van inwonende kinderen (minderjarig en meerderjarig) hoort niet bij het huishoudinkomen. Voor meer informatie over het geregistreerde inkomen kunt u terecht bij de Belastingdienst.

Bewijs van huishoudinkomen

Om uw inkomen vast te stellen kan een woningcorporatie vragen naar:

 • een inkomensverklaring van de Belastingdienst;
 • uw laatste aanslag of voorlopige aanslag inkomstenbelasting;
 • uw laatste salarisstrookje (alleen als geen belastinggegevens beschikbaar zijn);
 • uw laatste uitkeringsstrookje (alleen als geen belastinggegevens beschikbaar zijn).

Vrijstelling voor de inkomensvaststelling

Behoort u tot een van de volgende groepen woningzoekenden? Dan geldt er geen inkomenseis en komt u altijd in aanmerking voor een sociale huurwoning.  

 • asielzoekers met een verblijfsvergunning (statushouders);
 • voltijds studenten of promovendi die met maximaal 1 andere student gaan samenwonen;
 • studenten uit het buitenland;
 • woningzoekenden met een (zorg)indicatie voor:
  • verblijf in een instelling;
  • hulp bij dagelijkse activiteiten thuis (ADL-assistentie);
  • minimaal 10 uur verpleging/verzorging per week voor tenminste een jaar.