Beslisnota bij Kamervragen (VSO) over voortgang snel internet en uitvoering motie over Universele Dienst

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamervragen (VSO) over voortgang snel internet en uitvoering motie over Universele Dienst