Beslisnota bij Kamerbrief overzicht budgetten digitalisering 2024-2028

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming van een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief overzicht budgetten digitalisering 2024-2028