Beslisnota bij Kamerbrief over verkregen adviezen van Adviescommissie Analytics 2023

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief over verkregen adviezen van Adviescommissie Analytics 2023