Beslisnota bij Kamerbrief over toestemming deelname technische briefing over AI-verordening BZK

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief over toestemming deelname technische briefing over AI-verordening BZK