Beslisnota bij Kamerbrief over Jaarbericht Rijksinspectie Digitale Infrastructuur 202

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief over Jaarbericht Rijksinspectie Digitale Infrastructuur 202