Overzicht geoormerkte budgetten digitalisering Defensie

Een overzicht van geoormerkte budgetten voor de digitalisering van Defensie.

Overzicht geoormerkte budgetten digitalisering Defensie