Verordening Vrij verkeer van niet-persoonsgebonden gegevens (Verordening 2018/1807)

Deze Europese verordening zorgt ervoor dat niet-persoonsgebonden gegevens (ook wel: niet-persoonlijke data) breder gebruikt kunnen worden in Europa. 

In de Europese Unie gelden overal dezelfde regels over dataopslag. Gegevens kunnen dus in elke EU-lidstaat even veilig worden opgeslagen. Daarom mogen overheden geen verplichtingen aan burgers en bedrijven opleggen over het opslaan van data binnen hun landsgrenzen. Ook worden technische belemmeringen verminderd. 

Hiermee versterkt de verordening een goed functionerende Europese digitale interne markt. De verordening is een aanvulling op de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In die verordening is er vrij verkeer van persoonlijke data binnen de EU, deze verordening regelt dat voor niet-persoonlijke data.

De verordening bestaat uit twee pijlers: het wegnemen van technische en van juridische obstakels. 

Technische obstakels

Dit onderdeel van de verordening wil de mogelijkheden vergroten om van cloudprovider te wisselen. Zo moet het fenomeen van “vendor lock-in” voorkomen worden: de situatie waarbij het contractueel of praktisch vrijwel onmogelijk is om naar een concurrerende cloudprovider over te stappen. Dit is inmiddels vastgelegd in de gedragscode over Switching and Porting of Data (SWIPO), waar de sector zich aan heeft gecommitteerd. 

Juridische obstakels

De verordening verbiedt lidstaten om datalocatievereisten op te leggen, tenzij daar een veiligheidsreden voor is. Om de zorg weg te nemen dat bevoegde autoriteiten geen toegang tot data meer zouden hebben wanneer die in een andere lidstaat zijn opgeslagen, is er via de verordening ook een samenwerkingsmechanisme opgericht. Bevoegde autoriteiten van andere lidstaten kunnen hiervoor in Nederland contact opnemen met het centraal informatiepunt: freeflowofdata@minezk.nl.

Datalocatievereisten in Nederland

Lidstaten moeten datalocatievereisten vermelden op de website van een centraal informatiepunt. Dat doet Nederland op deze website. 

Voor zover bekend zijn er in Nederland geen ongerechtvaardigde datalocatievereisten. Als dit in een nieuwe wet wel zo zou zijn, dan zal Nederland dat melden aan de Europese Commissie en op deze website.

Andere lidstaten

Voor meer informatie over mogelijke datalocatievereisten in andere lidstaten of hun nationale contactpunt kunt u terecht bij YourEurope. 

Bevoegde autoriteiten van andere lidstaten die gebruik willen maken van het samenwerkingsmechanisme, kunnen contact opnemen met het centraal informatiepunt: freeflowofdata@minezk.nl