Verblijf in Nederland met verblijfsvergunning

Personen met de nationaliteit van een land buiten de Europese Unie (EU), Liechtenstein, Noorwegen, IJsland of Zwitserland kunnen onder voorwaarden naar Nederland komen. Eén van de voorwaarden is dat ze een verblijfsvergunning nodig hebben. 

Naar Nederland komen voor wonen en/of werk

Hebben personen niet de nationaliteit van 1 van de volgende landen? 

Dan moeten ze een verblijfsdoel hebben om in Nederland te verblijven. Ze moeten bijvoorbeeld naar Nederland komen om te werken. Of naar Nederland te komen om bij een partner te wonen.

Kort verblijf in Nederland

Komt iemand korter dan 90 dagen naar Nederland? Mogelijk heeft hij of zij een Schengenvisum voor kort verblijf nodig.

Lang verblijf in Nederland

Komt een persoon langer dan 90 dagen naar Nederland? Dan heeft hij of zij een verblijfsvergunning nodig. 

Om een verblijfsvergunning aan te vragen heeft een immigrant mogelijk ook een machtiging tot voorlopig verblijf (mvv) nodig. De mvv is nodig om het land binnen te komen.